ZŠ - Dokumenty

obecné dokumenty verze ke stažení aktualizace
Śkolní řád .pdf  1.9.2016
Řád školní družiny .pdf  1.9.2015
Řád střediska volného času .pdf   1.9.2015
Řád školní jídelny .pdf  1.1.2018
Řád stravovací komise .pdf  1.1.2016
Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím .pdf  31.8.2013
Pokyn ředitele školy ke svobodnému přístupu k informacím .pdf  31.8.2013
Sazebník za poskytování informací .pdf
 31.8.2013
Směrnice k ochraně osobních údajů .pdf  31.8.2013
Směrnice ke stanovení úplaty za vzdělávání ve školní družině .pdf  1.9.2017
Minimální preventivní program 2016/2017 .pdf  1.9.2016
Stanovy SRPŠL (Sdružení rodičů a přátel školy Liběšice) .pdf  28.8.2015
Certifikát za aktivní přístup k hodnocení kvality vlastní výchovně vzdělávací kvality .pdf  13.10.2008
dokumenty pro rodiče k vyplnění verze ke stažení aktualizace
Aktuálnost osobních údajů .pdf  1.9.2015
Souhlas s pořízením písemností osobní povahy .pdf  1.9.2015
Souhlas se zpracování citlivých údajů .pdf  1.9.2015
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání .pdf  1.9.2017
Žádost o odklad povinné školní docházky .pdf  1.9.2017
Žádost o přijetí při přestupu z jiné školy .pdf   1.9.2016
Žádost o uvolnění z TV .pdf  1.9.2017
Žádost o slovní hodnocení  .pdf   1.9.2017
Žádost o vydání opisu/stejnopisu vysvědčení .pdf  1.9.2017
ostatní verze ke stažení aktualizace
Logo školy .gif  1.9.2013
Jak si vybrat školní tašku - průvodce a poradce pro rodiče prvňáčků .pdf  1.9.2014
Zveřejnění návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu na 2 další následující rozpočtové roky (2018,2019) podle zák. č. 23/2017 Sb. .pdf  17.3.2017
Zveřejnění rozpočtu na 2017 podle zák. č. 23/2017 Sb.  nedodáno zřizovatelem  20.4.2017
Zveřejnění návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu na 2 další následující rozpočtové roky (2019, 2020) podle zák. č. 23/2017 Sb. .pdf  25.10.2017
Zveřejnění rozpočtu na 2018 podle zák. č. 23/2017 Sb.    
výroční zprávy verze ke stažení aktualizace
Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012 .pdf  15.10.2013
Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013 .pdf  15.10.2014
Výroční zpráva za šk. rok 2014/2015 .pdf  15.10.2015
Výroční zpráva za šk. rok 2015/2016 .pdf  15.10.2016
Výroční zpráva za šk. rok 2016/2017 .pdf  15.10.2017