ZŠ - Zájmové útvary

Aktuální nabídka zájmových útvarů ve šk. roce 2018/2019:

V nabídce zájmových útvarů může dojít ke změnám podle počtu přihlášených žáků. Minimální počet pro činnost zájmového útvaru je 5 přihlášených žáků. Zájmové aktivity pro žáky jsou zdarma, žáci si hradí pouze náklady na materiál (FIMO, keramika, tvořivá dílna, vaření aj.)

PONDĚLÍ
Zájmový útvar Vedoucí  Určeno pro ročník Doba trvání
Florbal N. Umanová 3. - 5. ročník 13.50h - 14.50h 
Stolní tenis L. Tišler 3. - 9. ročník 13.50h - 14.50h 
Stolní a logické hry (Robotika)
J. Sedláková+T. Hotová 3. - 9. ročník 13.50h - 15.30h 
Časopis E. Trnková 6. - 9. ročník 13.50h - 14.50h 
Tvořivá dílna I. G. Sokolová 3. - 5. ročník  13.50h - 14.50h 
ÚTERÝ   
Zájmový útvar  Vedoucí  Určeno pro ročník  Doba trvání 
Angličtina pro 2. ročník V. Vokráčková 2. ročník 12.50h - 13.50h 
Jóga N. Umanová 1. - 5. ročník 13.50h - 14.50h
Dovedné ruce D. Šulevková 1. - 2. ročník 13.50h - 14.50h
STŘEDA    
Zájmový útvar Vedoucí Určeno pro ročník Doba trvání
Keramika I. J. Sedláková 1. ročník 12.00h - 12.50h
Keramika II. J. Sedláková 2. - 3. ročník 12.50h - 13.50h
Angličtina pro 1. ročník E. Kočová 1. ročník 12.50h - 13.50h
Keramika III. J. Sedláková 4. - 9. ročník 13.50h - 14.50h
Sportovní D. Šulevková 3. - 9. ročník 13.50h - 14.50h
Vaření I. R. Šindelářová 3. - 5. ročník 13.50h - 15.30h
Ekotým T. Hotová+E. Trnková 4. - 9. ročník 13.50h - 14.50h
ČTVRTEK
Zájmový útvar Vedoucí Určeno pro ročník Doba trvání
Hravé tvoření D. Šulevková 3. - 9. ročník 13.30h - 14.50h 
Vybíjená N. Umanová 3. - 5. ročník  13.50h - 14.50h 
Vaření II. J. Sedláková 6. - 9. ročník 13.50h - 15.30h
PÁTEK
Zájmový útvar Vedoucí Určeno pro ročník Doba trvání
Táborník J. Sedláková 3. - 7. ročník 12.50h - 13.50h
Tvořivá dílna II. J. Sedláková 6. - 9. ročník 13.50h - 14.50h
Flétna N. Umanová 2. - 5. ročník 13.50h - 14.50h
Kangoo Jumping (skákací boty) L. Mejstříková 6. - 9. ročník 13.50h - 14.50h