ZŠ - Zájmové útvary

Aktuální nabídka zájmových útvarů ve šk. roce 2017/2018:

V nabídce zájmových útvarů může dojít ke změnám podle počtu přihlášených žáků. Minimální počet pro činnost zájmového útvaru je 5 přihlášených žáků. Zájmové aktivity pro žáky jsou zdarma, žáci si hradí pouze náklady na materiál (FIMO, keramika, tvořivá dílna, vaření aj.)

PONDĚLÍ
Zájmový útvar Vedoucí  Určeno pro ročník Doba trvání
Angličtina pro 1. roč. E. Kočová 1. ročník 12.50h - 13.50h 
Hudební I. Jíšová 1. - 9. ročník 13.50h - 14.50h 
Florbal N. Umanová 3. - 5. ročník 13.50h - 14.50h 
Stolní tenis L. Tišler 3. - 9. ročník 13.50h - 14.50h 
Vaření I. R. Šindelářová 3. - 5. ročník  13.50h - 15.30h 
Stolní a logické hry J. Sedláková+T. Hotová 1. - 5. ročník 13.45h - 15.15h
ÚTERÝ   
Zájmový útvar  Vedoucí  Určeno pro ročník  Doba trvání 
Dovedné ruce D. Šulevková 1. - 2. ročník 12.50h - 13.50h 
Angličtina pro 2. roč. V. Vokráčková 2. ročník 13.50h - 14.50h
Tvořivá dílna I. G. Sokolová 3. - 5. ročník 13.50h - 14.50h
STŘEDA    
Zájmový útvar Vedoucí Určeno pro ročník Doba trvání
Keramika II. J. Sedláková 3. - 4. ročník 12.50h - 13.50h
Ekotým J. Kotěra 3. - 9. ročník 13.50h - 14.50h
Keramika III. J. Sedláková 5. - 9. ročník 13.50h - 14.50h
Sportovní D. Šulevková 3. - 9. ročník 13.50h - 14.50h
Jóga N. Umanová 1. - 5. ročník 13.50h - 14.50h
Rybářský I. Petrovič 3. - 9. ročník 15.00h - 16.00h
ČTVRTEK
Zájmový útvar Vedoucí Určeno pro ročník Doba trvání
Keramika I. J. Sedláková 1. - 2. ročník 12.00h - 12.50h 
Táborník I. J. Sedláková 3. - 5. ročník  12.50h - 13.50h 
Hravé tvoření D. Šulevková 3. - 9. ročník 13.30h - 15.00h
Vybíjená N. Umanová 3. - 5. ročník
13.50h - 14.50h
Vaření II. J. Sedláková 6. - 9. ročník 13.50h - 15.30h
PÁTEK
Zájmový útvar Vedoucí Určeno pro ročník Doba trvání
Táborník II. J. Sedláková 6. - 7. ročník 12.50h - 13.50h
Dramatický K. Janošová 3. - 7. ročník 12.50h - 13.50h
Tvořivá dílna II. J. Sedláková 6. - 9. ročník 13.50h - 14.50h
Flétna N. Umanová 1. - 9. ročník 13.50h - 14.50h