Aktuality

Aktuality, aktivity, novinky apod. ve šk. roce 2019/2020: 

Jak už bývá v posledních letech zvykem, další nový školní rok 2019/2020 přinese opět řadu novinek. První zážitek nás potkal už o prázdninách, kdy proběhl čtvrtý příměstský tábor liběšické školy. Letošním tématem byla „Říše fantazie“. Ohlasy z řad rodičů a dětí byly opět nadprůměrné a jeho účastníci si užili spoustu legrace i ponaučení  nejen v areálu školy, ale i na výletech po okolí.

Během července a srpna probíhaly mohutné přípravy na podání další žádosti do integrovaného regionálního operačního programu. Je to ten samý program, odkud byla financována rekonstrukce multifunkční učebny přírodních věd. Tentokrát jsme se vzali na paškál školní dílny, bezbariérový vstup do objektu-vchod u MŠ a kompletní repasi počítačové učebny. Rozpočet projektu se ustálil na  3 535 647,51 Kč a už nyní prozradím, že pokud ve výběrovém řízená opět uspějeme, máte se opravdu na začátek šk. roku 2020/2021 co těšit. Ano, přípravné práce společně s realizací vychází skutečně na zhruba 14-15 měsíců usilovné práce :(

V letošním šk. roce budeme pokračovat v plnění tzv. Šablon II. z dotačního titulu OP VVV. Opět na žáky čeká série projektových dní, nový čtenářský klub, pokračování Robotiky, možnost doučování zdarma, v ŠD a MŠ práce na tabletech a další drobné novinky.

Dobrou zprávou je, že již čtvrtá třída vstupuje do vzdělávacího programu „Začít spolu“. Pestrost, bohatost a zajímavé metody práce poznali prvňáci, druháci a třeťáci minulý rok a letos to čeká dalších 20 nováčků. Nová třída je opět vybavená vyhovujícím nábytkem, kobercem a dalšími nezbytnými pomůckami k programu. Více o vzdělávacím programu napřzde.

Středisko volného času letos nově nabídne kroužek stolního tenisu pod vedením externisty s bohatou soutěžní praxí a navíc se rýsuje spolupráce na atletickém kroužku.

Další obrovskou změnu poznaly děti v MŠ hned při vstupu, čekala na ně nová podlaha a výmalba celé chodby. Podobné překvapení mají i žáci navštěvující letos 3. oddělení, které se také chlubí novou podlahou a výmalbou. Za obě rekonstrukce děkuji našemu zřizovateli obci Liběšice.  


Aktuální diplomy, ocenění, aktivity aj. ve šk. roce 2019/2020:

diplom

1

2

3

4

12

34

5