Aktuality

Aktuality, aktivity, novinky apod. ve šk. roce 2017/2018: 

Jak už bývá v posledních letech zvykem, další nový školní rok přinese opět řadu novinek. Vezmeme to pěkně popořadě... Už o prázdinách měli žáci možnost navštívit již druhý příměstský tábor, který pořádá Středisko volného času. Přes letní měsíce se nám krásně zazelenala bylinková zahrádka a je plně připravena k maximálnímu využití.

Také ve vzdělávacím programu "Začít spolu" budeme mít už druhou třídu. Tento vzdělávací program má v ČR bohatou tradici od roku 1994. Vzhledem k tomu, že jsme jedinou základní školou v okrese, která tento vzdělávací systém nabízí, mohou dát k nám do školy své děti i rodiče mimo blízké okolí Liběšic. Prvňáčky čeká třída s novým nábytkem a kobercem, respektujícím pravidla vzdělávacího systému "Začít spolu". Více o vzdělávacím programu např. zde.

Do druhé fáze se nám překlopil i Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV), ze kterého jsme získali přes 700 tiskorun. Letošní rok například žáky čeká nový zájmový útvar Robotika, kde mohou programovat chytré stavebnice z Lega. Dále to je třeba možnost využívat bloky doučování žáky, kteří jsou ohrožení školním neúspěchem, a to zcela zdarma.

Pokračujeme také v projektu Škola pro udržitelný život (ŠUŽ). Máme za sebou první dvě fáze, kdy žáci společně s rodiči vyráběli ptačí budky a následně je rozvěsili za pomoci ornitologa v areálu školy. V letošním školním roce bychom se rádi zaměřili na autobusovou zastávku.

Je a bude toho opět mnoho, těšte se spolu s námi!  


Aktuální diplomy, ocenění, aktivity aj. ve šk. roce 2017/2018:

1 2

viceboj1

viceboj2

viceboj3

viceboj4

dopravni_soutez2

dopravni_soutez1

mcdonalds

mcdonalds

diplom

diplom

beh3

beh2

beh1

st.tenis

diplom