Aktuality

Aktuality, aktivity, novinky apod. ve šk. roce 2018/2019: 

Jak už bývá v posledních letech zvykem, další nový školní rok přinese opět řadu novinek. Vezmeme to pěkně popořadě... Už o prázdinách měli žáci možnost navštívit třetí příměstský tábor, který pořádá Středisko volného času. Letošní téma "Rytíři" přineslo mnoho zážitků všem přihlášených dětem. Během července byla podána žádost v dotačním titulu OP VVV-Šablony II., kde očekáváme 1 369 574,- Kč. Zároveň také v 2. patře začaly práce na vybudování bezbariérového WC a s tím související úprava učebny chemie na moderní multifunkční odbornou učebnu v celkové hodnotě 3 455 804,11 Kč. Přes prázdniny nás ale nepotkaly jen hezké věci...praskl nám hlavní přívod vody do školy a kvůli kopání jsme museli zrušit polovinu uvítacího stanoviště...obnova bude zdlouhavá...

Také ve vzdělávacím programu "Začít spolu" budeme mít už třetí třídu (1., 2., 3. ročník). Tento vzdělávací program má v ČR bohatou tradici od roku 1994. Vzhledem k tomu, že jsme jedinou základní školou v okrese, která tento vzdělávací systém nabízí, mohou dát k nám do školy své děti i rodiče mimo blízké okolí Liběšic. Prvňáčky čeká třída s novým nábytkem a kobercem, respektujícím pravidla vzdělávacího systému "Začít spolu". Více o vzdělávacím programu např. zde.

Úspěšně jsme ukončili operační program OP VVV-Šablony I. a od října začíná dvouleté období Šablon II. Díky těmto programům jsme na škole otevřeli např. kroužek Robotiky, kde se děti učí programovat své roboty, nebo jsme otevřeli pestrou paletu doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem. Novinkou pro stávájící šk. rok je čtenářský klub pro žáky či otevření tzv. "tabletové třídy" v MŠ a ŠD. Děti pracují s výukovými aplikacemi na tabletech. 

Je a bude toho opět mnoho, těšte se spolu s námi!  


Aktuální diplomy, ocenění, aktivity aj. ve šk. roce 2018/2019:

diplom

5

2

3

2

1

1

2

___________________________________________________________________________________________________

Terezka Eflerová ze 3. třídy obsadila 3. místo v matematické soutěži Klokan. Vzhledem k tomu, že se jedná o soutěž pro několik tisíc dětí v okrese, její úspěch je vynikající!

diplom

beh1   beh2

beh3

 a) b)

c)  d)