ŠD - Informace

ORGANIZACE DRUŽINY VYCHOVATELKA

I. oddělení (1.ročník)

Naděžda Umanová, tel. +420 702 127 253

II. oddělení (2.ročník)

Bc. Renáta Šindelářová, tel. +420 725 340 526

III. oddělení (3.+4.+5. ročník)

Denisa Šulevková, tel. +420 721 374 382

IV. oddělení (6. - 9. ročník)

Lenka Šimberská, tel. +420 725 371 716
   
Ranní provoz od 6.00h do 7.40h
Odpolední provoz začíná příchodem žáků z vyučování do 16.00h
   
Úplata v ŠD 2019/2020 

88,- Kč / žák za měsíc včetně zájmových útvarů, na které se může přihlásit ve SVČ (Středisku volného času)

 

Pokyny pro platbu platba se zasílá společně se stravným dle instrukcí v sekci "Pro rodiče"
 

 

Činnost družiny - řídí se dle ŠVP pro zájmové vzdělávání ve školní družině (k nahlédnutí v družině)
  - dítě může navštěvovat školní družinu pouze na základě řádně vyplněné přihlášky
  - veškeré podrobnosti o organizaci školní družiny jsou v Řádu školní družiny, který je ke stažení v sekci "Dokumenty"