ŠD - Dokumenty

obecné dokumenty verze ke stažení aktualizace
Śkolní řád .pdf  1.9.2016
Řád školní družiny .pdf  1.9.2015
Směrnice ke stanovení úplaty za vzdělávání ve školní družině .pdf  1.9.2017

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

.pdf  31.8.2013
Pokyn ředitele školy ke svobodnému přístupu k informacím .pdf  31.8.2013 
Sazebník za poskytování informací .pdf  31.8.2013 
Směrnice k ochraně osobních údajů  .pdf   31.8.2013 
dokumenty pro rodiče k vyplnění verze ke stažení aktualizace
Zápisní lístek do šk. družiny (stránku 2 tiskněte na druhou stranu stránky 1) .pdf   1.9.2015
Odhláška ze školní družiny (používáte půlku A4) .pdf  1.9.2017