Základní škola a Mateřská škola Liběšice, příspěvková organizace

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Dne 2. září 2021 se oficiálně spustil nový školní web na adrese

www.zsmslibesice.cz

Tento starý web bude funkční ještě několik měsíců, nebude už ale po 2.9.2021 aktualizován!

logo 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 

Základní škola a Mateřská škola Liběšice je plně organizovaná škola s devíti postupnými ročníky. V každém ročníku je po jedné třídě. Budova a prostory školy jsou stavěny pro 300 žáků. V současné době školu navštěvuje přibližně 159 žáků v základním vzdělávání 54 žáků v předškolním vzdělávání mateřské školky Sluníčko, která je umístěna ve stejné budově. Ta se nachází ve velmi klidném prostředí okrajové části obce a je obklopena velkým areálem se spoustou zeleně, kde budujeme ekozahradu jak pro aktivity vzdělávací, tak pro volnočasové. Součástí objektu školy je také školní jídelna bez nutnosti přecházení venku. V nabídce jsou 2 jídla na výběr dopředu přes internet. Škola disponuje 3 odděleními školní družiny pro žáky I. i II. stupněStřediskem volného času (SVČ), které nabízí kolem 20 zájmových aktivit. Kompletně je tak zajištěna péče o žáky od 6 hodin, přes dopolední výuku až do 16 hodin. Součástí našeho ŠVP EVVA (Školního vzdělávacího programu Ekologie-Výchova-Vzdělávání-Aktivita) je plavecká výuka ve 3. a 4. ročníku a lyžařský výcvik v 7. ročníku s možností zúčastnit se i v dalších ročnících. Na úschovu věcí mají žáci k dispozici samostatně uzamykatelné šatní skříňky.

Škola je spádovou školou pro několik okolních obcí, proto je ihned před školou autobusová zastávka pro dojíždějící žáky (cca 55% dětí). 

letecke_foto_1Primárně se věnujeme ekologické environmentální výchově, na jejíž přípravu se aktivně vzděláváme a absolvujeme nesčetná školení a workshopy. Vyučujeme speciální předměty Ekologie a Ekologické praktikum. Získali jsme už několik mezinárodních titulů Ekoškola. Hlavním cílem je vybudování ekozahrady v areálu školy s venkovní učebnouovocným sadem  a poznávací částí z dřevin a rostlin. Částečně jsme se k tomu přiblížili v letech 2014/2015, kdy vyrostla venkovní učebna a vysadil se ovocný sad. První významnou pomocí byl grant Ústeckého kraje v letech 2015/2016 na vybudování 5 stanovišť ekozahrady v hodnotě 176 000,- Kč. Ve školním roce 2016/2017 jsme navázali grantem Ústeckého kraje v hodnotě 109 625,- Kč, který zajistil další prvek - bylinkovou zahrádku. Škola je také jednou ze zastávek naučné stezky po Liběšicích. Na projektu naučné stezky jsme spolupracovali se Střediskem ekologické výchovy a etiky-SEVER v Litoměřicích a s CHKO Litoměřice. Kromě těchto dlouhodobých aktivit se věnujeme i projektům s kratší časovou dotací, opět většinou zacíleným na ekologickou činnost. Mezi jinými např. projekt Voda, kde si žáci zkouší terénní práce s mikroskopem a klíčem k určení bezobratlých živočichů v přírodních nádržích. Dalším příkladem může být projekt Zkvalitnění a nové pojetí environmentální výchovy u předškolních dětí a žáků I. stupně ZŠ, jehož hodnotu 22 000,- Kč jsme pokryli ze získané dotace. Celou řadu dalších ekologicky zaměřených akcí pořádá na škole Ekotým. To je skupina našich žáků, kteří se v praxi snaží ovlivnit myšlení dětí, žáků i kantorů a rodičů ekologickým směrem. Více o grantech a jejich aktuální výši najdete v menu "Granty a dotace".

Zcela novou kapitolu otevírá školní rok 2016/2017, kdy začínáme v 1. ročníku se vzdělávacím programem "Začít spolu". V následných letech budou přibývat další ročníky až dojde k naplnění celého 1. stupně. Jsme přesvědčeni o tom, že zásady a pravidla programu "Začít spolu" významnou formou upevňují spolupráci mezi žáky a program je vhodnou cestou mezi alternativními vzdělávacími programy a běžnou výukou. Více o vzdělávacím programu "Začít spolu" najdete zde.

Další novou kapitolou od školního roku 2018/2019 je možnost individuálního vzdělávání (tzv. domácího vzdělávání) na naší škole. Tuto možnost poskytujeme několika desítkám žáků z celé České republiky. Pár zajímavých informací k problematice individuálního vzdělávání najdete zde

Fungujeme jako pobočka litoměřické Základní umělecké školy (ZUŠ) a je tedy možné se u nás přihlásit ke hře na hudební nástroj (klavír, kytyra, flétna...vždy podle zájmu žáků)

Ke každoročním stálicím-akcím pořádaných naší školou patří například Den SOS, Dne Slabikáře, víkendové tvořivé dílny pro rodiče s děti, meziškolní soutěž Hry bez hranic zaměřená na netradiční sporty, Den Země a mnoho dalších. Sport je u nás rozvíjen i soutěžním směrem, ať už to je Mc´Donalds Cup, Běh na Mostnou horu, Běh po úštěckých schodech, Atletický víceboj, Běh ploskovických parkem, Dopravní soutěž, Branný závod aj. či organizaci soutěže ve vybíjené nebo soutěže v netradičních sportech Hry bez hranic u nás na škole. Ke kvalitnímu sportovnímu vyžití je k dispozici prostorná tělocvična a venkovní hřiště s umělým povrchem, nově zrekonstruovaným běžeckým oválemdoskočištěm a herními prvky pro předškoláky. 

letecke_foto_2Kulturní záležitosti prezentujeme ve formě Vánočního konceru v kostele Akademie ke konci školního roku. Na tyto programy si žáci se svými vyučujícícmi připravují pestrá divadelníhudební a různá pohybová vystoupení, která mají mezi rodiči obrovský úspěch. Pravidelné jsou též prodejní Vánoční a Velikonoční výstavy, kde výrobky žáků, kantorů, vychovatelů, ale i rodičů, dělají každým rokem radost při vánoční nebo velikonoční atmosféře. Při porovnání nabídky zájmových aktivit s jinými školami zjistíte, že kolem 20 kroužků nabízí opravdu málokdo. Jejich seznam je vždy aktualizován na začátku školního roku na webu. 

Pole informačních komunikačních technologií máme kvalitně zajištěné učebnami 2.st. kompletně vybavenými PC (připojenými na internet) s projektorem a projekčním plátnemvšechny třídy na 1.st. máme vybavené interaktivními tabulemi SMARTBoard 880i pro práci více žáků najednou, učebnu s interaktivní tabulí SMARTBoard 680i pro všechny třídy 2.st., PC učebnu LCD monitorysluchátky moderními počítači (Pentium Dual Core, NAS server). Dále disponujeme "ultra moderní" multimediální učebnou přírodních věd (F, Ch, Př, Z). Součástí učebny jsou sady měřících přístrojů Pasco, digitální vizualizér, kamery pro pokusy, předváděcí digestoř s uhlíkovým filtrem pro nebezpečné pokusy, binokulární mikroskop, tableto/notebooky pro práci žáků a další pomůcky. Součástí běžné výuky je Multimediální výchova, kde si žáci zkouší pestré činnosti s fotoaparátemkameroudiktafonem a vše následně zpracují na počítačích, vybavenými software na úpravu zvuku, obrazu či videa. Nedílnou součástí moderní mediální výchovy je také vlastní školní časopis, který se chlubí 2. místem v krajské soutěži školních časopisů. 

Neváhejte nás navštívit, dveře máme otevřené. Garantujeme vám, že prostředím "vesnické" školy budete příjemně překvapeni. 

logo

MEZINÁRODNÍ SUMMIT VE FINSKU

29.5 - 5.6.2019

Díky vynikajícímu plnění vzdělávacího programu Ekoškola, jsme letos obhájili již druhý mezinárodní titul EKOŠKOLA. Auditorům se naše práce moc líbila a naskytla se příležitost, která se zřejmě již nikdy nebude opakovat - odjet do Finska na mezinárodní studentský summit. Jsme jedinou školou v ČR a jednou ze 60 zemí z celého světa, která se summitu zúčastnila. Programem byly globální změny klimatu, speciálně emise oxidu uhličitého, dále diskuze a skupinové práce v anglickém jazyce, workshopy na téma finského školství, výuka přírodních věd, udržitelný rozvoj a jiné. Naše výprava také navštívila hlavní město Finska a národní park Koli. Více o programu summitu zde.

Tato vysoce prestižní cesta ale stála nemalé finanční prostředky - přes 40 000 Kč. Proto je mou milou povinností uvést naše sponzory, kteří svým příspěvkem pomohli škole uhradit náklady na letenky a ubytování:

Montáž a revize elektro zařízení, František Klaus, Liběšice

Ataccama Software s.r.o., Ing. Michal Klaus, Praha

Atomvet.cz s.r.o., Mgr. Milan Starec, Liberec

Eiwa Dent s.r.o., Eva Dluhošová, Litoměřice

LTnet s.r.o., Marek Smutný, Lovosice

Zápisky z cesty přímo od děvčat nejdete v sekci "Akce" a reportážní fotografie z celé cesty v sekci "Fotogalerie"

DENÍK LITOMĚŘICKA NAPSAL O TÉTO MIMOŘÁDNÉ

UDÁLOSTI NA PRVNÍ STRANU NOVIN

noviny

noviny2

   logo

V DENÍKU LITOMĚŘICKA VYŠEL ČLÁNEK O

"PROJEKTU EDISON"

edison

logo

NAŠI PRVŇÁČCI SE OBJEVILI V DENÍKU MF

DNES:

 foto_prvnacci

logo

72 hodin proti lhostejnosti - projekt

"Bylinková zahrada"

logo

Několikaměsíční přípravné práce vyústily v celodenní projekt - "Bylinková zahrada". Žáci tím vstoupili do II. fáze budování školní ekozahrady a vytvořili šest sekcí bylinkové zahrady včetně relaxačních a pozorovacích míst. Tradičním mediálním partnerem byla Regionální televize Litoměčicko 24, jejíž reportáž můžete shlédnout zde pod textem.

Detailní informace o budování ekozahrady najdete v menu "Ekozahrada".

logo

ZŠ a MŠ Liběšice obhájila mezinárodní

titul "EKOŠKOLA"

Dne 21. března 2019 navštívili školu 2 auditoři z organizace Tereza, která je zastřešujícím orgánem nad udílením mezinárodních titulů "Ekoškola" v České republice. Jedná se o velmi prestižní titul, kterým se aktuálně pyšní pouze 435 škol z celé České republiky, na světě je to přibližně 45 000 škol. Na tomto titulu je vidět, že snaha se vyplácí a po dvouroční náročné práci k obhájení titulu přišla velmi "sladká" odměna :)

Motto ekoškoly: Pokud dokážete ovlivnit vaší školu, dokážete ovlivnit i svět kolem sebe.

Více o programu Ekoškola zde

 ekoskola

logo

ŠKOLA MÁ KONTEJNER NA TEXTIL!

kontejner

Od 1. prosince 2015 přinášíme nejen pro rodiče a jejich děti, ale i pro všechny spoluobčany obce Liběšice úplnou novinku - KONTEJNER NA ODĚVY, TEXTIL, OBUV, HRAČKY, PROSTĚRADLA, PŘIKRÝVKY apod. Pro přesnou specifikaci věcí, které se mohou, nebo naopak nemohou do kontejneru vhazovat, si důkladně přečtěte "Průvodní list" dole. Také vás určitě zajímá, kam vhozený textil putuje. Pak opět doporučujeme si přečíst "Průvodní list".

Kontejner najdete v areálu školy, konkrétně na prostranství před školní jídelnou, kam lze pohodlně přijet autem až ke kontejneru. Kontejner je přístupný všem v době otevření areálu školy, tzn. od 6h do 16h každý den kromě víkendu. Návštěvu je tak vhodné naplánovat například společně s vyzvednutím dítěte z MŠ nebo ZŠ. Předem děkujeme za dodržování zásad pro vhazované věci - je to naše vizitka.

 --- PRŮVODNÍ LIST ---

 logo 

 NOVÉ ZABEZPEČENÍ BUDOVY od 1. září 2015

logoV důsledku tragických událostí na podzim 2014 ve Žďáru nad Sázavou vyhlásilo MŠMT dotační titul "Podpora zabezpečení škol a školských zařízení" č.j. MŠMT-2157/2015-1. V rámci celé ČR využilo možnost zpracovat si žádost několik tisíc škol, vybráno jich však bylo pouze 65 z celé republiky a jen 3 z Ústeckého kraje. Rozhodujícím kritériem byla kvalita zpracovaných žádostí a splnění jednotlivých podmínek grantu.

Naše škola se stala jednou ze 65 nejlépe ohodnocených a získali jsme dotaci MŠMT v hodnotě 101 627,- Kč, naše spoluúčast činila 27 499,- Kč. V průběhu měsíců září, říjen a listopad probíhalo testování v plném provozu, které mělo za cíl odhalit a napravit nesrovnalosti v plánování. Cílem, který se tedy podařilo splnit, je zajištění zabezpečeného a kontrolovaného vstupu (hlavního i bočního) do budovy školy. Naplnili jsme tak opatření vyplývající z Metodického doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, tzv. Minimálního standardu bezpečnosti a zároveň jsme vyhověli podmínkám připravované Vyhlášky o některých opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních.   

logo

ZÍSKANÉ GRANTY

      logologo1

logo logoEU suz

Základní škola a Mateřská škola Liběšice je velmi aktivní školou při podávání grantových žádostí a výzev. V období let 2012do současnosti jsme získali celkem

10 377 742,31 Kč

z různých dotací a grantových řízení. Tato částka obsahuje i naší povinnou spoluúčast. Veškeré podrobnosti ohledně jednotlivých grantů a dotací najdete v menu "Granty a dotace"

logo

SOS Den

Reportáž regionální televize Litoměřicko24 ze školní akce SOS Den.

 logo

Velikonoční výstava

Reportáž regionální televize Litoměřicko24 z Velikonoční výstavy.

logo 


 

 ekolamp


 

 sidus 


 OP_VK

 eu