Základní škola a Mateřská škola Liběšice, příspěvková organizace

 logo  proskoly


 Na této úvodní stránce budete moci sledovat veškeré změny v posledních dnech.

 • 14. března 2016 - aktualizace sekce "Knihovna" -> přidání nového seznamu knih k 1.1.2016 na zapůjčení
 • 23. března 2016aktualizace menu pro "mš" -> sekce "Akce MŠ" a "Fotogalerie" + přidán jídelníček na duben 2016 + aktualizace sekce "Akce", "Fotogalerie" a "aktuality" (Velikonoční výstava)
 • 29. března 2016aktualizace sekce "Akce", "Fotogalerie" a "aktuality" (Vybíjená dívky Kravaře)
 • 31. března 2016 - aktualizace úvodní stránky a sekce pro MŠ (plakát na zápis, kritéria k zápisu)
 • 1. dubna 2016 aktualizace sekce "Akce" a "aktuality" (Fotbalový turnaj V. Šmicera Verneřice)
 • 4. dubna 2016 - aktualizace menu pro "mš" -> sekce "Akce MŠ" a "Fotogalerie" + aktualizace sekce "Akce", "Fotogalerie" a "aktuality" (Soutěž ve vybíjené 1. st. Liběšice - Úštěk)
 • 15. dubna 2016aktualizace sekce "Akce", "Fotogalerie" a "aktuality" (Dopravní soutěž cyklistů-školní kolo)
 • 19. dubna 2016 aktualizace sekce "Akce", "Fotogalerie" a "aktuality" (Výsledky dopravní soutěže cyklistů, Muzikál Sněhová královna) + aktualizace menu pro "mš" -> sekce "Akce MŠ" a "Fotogalerie"
 • 22. dubna 2016aktualizace sekce "Akce", "Fotogalerie" a "aktuality" (Den Země - 4. až 9. tř.)
 • 25. dubna 2016 - aktualizace sekce "Dokumenty" (Stanovy SRPŠL)
 • 26. dubna 2016 - aktualizace úvodní stránky a menu pro "mš" -> sekce "O nás" (výsledky zápisu do mateřské školy pro šk. rok 2016/2017) + přidán jídelníček na měsíc květen
 • 29. dubna 2016 - aktualizace sekcí "Akce" a "aktuality" (diplom Markvart Cup Litoměřice)
 • 3. května 2016 - aktualizace sekce "Akce", "Fotogalerie" a "aktuality" (Čarodějnice, Zimní přírodovědná soutěž, Dopravní soutěž cyklistů - okresní kolo, Markvart Cup Litoměřice)
 • 5. května 2016 - aktualizace úvodní stránky (doplnění informací o získaných grantech - 30 000,- Volný čas 2016 a 87 700,- na Bylinkovou zahradu z dotačních titulů Ústeckého kraje) + informace o probíhajícím projektu Cirkus Happy Kids + aktualizace sekce "Akce", "aktuality" a "Fotogalerie" (Den Země - 1. až 3. tř.) + aktualizace menu pro "mš" -> sekce "Akce MŠ" a "Fotogalerie"
 • 11. května 2016 - aktualizace úvodní stránky (doplnění informací o získaných grantech - 30 000,- Sport 2016 z dotačního titulu Ústeckého kraje
 • 16. května 2016 - aktualizace sekce "Fotogalerie" (Cirkus Happy Kids-představení dětí a žáků)
 • 23. května 2016aktualizace sekce "Fotogalerie" (SOS Den + Vaříme bez chemie (5. roč. a 6.+7. roč.)) + přidán jídelníček na měsíc červen + aktualizace menu pro "mš" -> sekce "Akce MŠ" a "Fotogalerie"
 • 24. května 2016 - aktualizace úvodní stránky (přidána reportáž Regionální televize Litoměřicka z projektu Cirkus Happy Kids)

logo 

VÝSLEDKY ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

...

Rozhodnutí o přijetí zde

...

 logo

REGIONÁLNÍ TELEVIZE LITOMĚŘICKO

Místní televize u nás natočila reportáž z projektu Cirkus Happy Kids. Fotografie z projektu najdete v sekci "Fotogalerie".

logo

ÚPLNÁ NOVINKA - ŠKOLA MÁ KONTEJNER

NA TEXTIL!

kontejner

Od 1. prosince 2015 přinášíme nejen pro rodiče a jejich děti, ale i pro všechny spoluobčany obce Liběšice úplnou novinku - KONTEJNER NA ODĚVY, TEXTIL, OBUV, HRAČKY, PROSTĚRADLA, PŘIKRÝVKY apod. Pro přesnou specifikaci věcí, které se mohou, nebo naopak nemohou do kontejneru vhazovat, si důkladně přečtěte "Průvodní list" dole. Také vás určitě zajímá, kam vhozený textil putuje. Pak opět doporučujeme si přečíst "Průvodní list".

Kontejner najdete v areálu školy, konkrétně na prostranství před školní jídelnou, kam lze pohodlně přijet autem až ke kontejneru. Kontejner je přístupný všem v době otevření areálu školy, tzn. od 6h do 16h každý den kromě víkendu. Návštěvu je tak vhodné naplánovat například společně s vyzvednutím dítěte z MŠ nebo ZŠ. Předem děkujeme za dodržování zásad pro vhazované věci - je to naše vizitka.

 --- PRŮVODNÍ LIST ---

 logo

EKOTÝM MÁ SVÉ VLASTNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Ve školním roce 2015/2016 si ekotým pro lepší prezentaci své práce vytvořil své vlastní webové stránky. Od této chvíle můžete veškeré aktivity ekotýmu sledovat zde:

http://www.ekotym.estranky.cz

 

 

 

 

logo

 

2

 

Základní škola a Mateřská škola Liběšice se zapojila do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) s jazykovým projektem Jazykový rozvoj žáků pod reg. č. CZ.1.07/1.1.00/57.1261, tzv. Výzvy č. 57. Účelem tohoto projektu je realizování šablon klíčových aktivit zaměřených na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků pomocí tzv. blended learningu. Konkrétně se jedná o kombinaci běžné výuky a domácí přípravy za pomocí individuálních aktivit na PC a v hodinách anglického jazyka. Na tyto aktivity škola získala grant z prostředků ESF a MŠMT v hodnotě 99 720,- Kč.

3

1

logo

 NOVÉ ZABEZPEČENÍ BUDOVY od 1. září 2015

logoV důsledku tragických událostí na podzim 2014 ve Žďáru nad Sázavou vyhlásilo MŠMT dotační titul "Podpora zabezpečení škol a školských zařízení" č.j. MŠMT-2157/2015-1. V rámci celé ČR využilo možnost zpracovat si žádost několik tisíc škol, vybráno jich však bylo pouze 65 z celé republiky a jen 3 z Ústeckého kraje. Rozhodujícím kritériem byla kvalita zpracovaných žádostí a splnění jednotlivých podmínek grantu.

Naše škola se stala jednou ze 65 nejlépe ohodnocených a získali jsme dotaci MŠMT v hodnotě 101 627,- Kč, naše spoluúčast činila 27 499,- Kč. V průběhu měsíců září, říjen a listopad probíhalo testování v plném provozu, které mělo za cíl odhalit a napravit nesrovnalosti v plánování. Cílem, který se tedy podařilo splnit, je zajištění zabezpečeného a kontrolovaného vstupu (hlavního i bočního) do budovy školy. Naplnili jsme tak opatření vyplývající z Metodického doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, tzv. Minimálního standardu bezpečnosti a zároveň jsme vyhověli podmínkám připravované Vyhlášky o některých opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních.   

logo

PRVŇÁČCI SE OBJEVILI V MLADÉ FRONTĚ

DNES

Tak jako minulý rok jsme se zapojili do focení našich prvňáčků s výstupem do novin MF Dnes. Jak jim to na fotce slušelo se podívejte zde:

foto

logo

ZÍSKANÉ GRANTY

logo  logo1
V uplynulých školních letech 2012/2013 a 2013/2014 jsme získali celkem 142 000 Kč (2x grant Hry bez hranic 60 000 Kč, 1x grant Kdo si hraje nezlobí 30 000 Kč, 1x grant Nejen tvoření i trocha cvičení 30 000 Kč, 1x grant Zkvalitnění a nové pojetí environmentální výchovy u předškolních dětí a žáků I. stupně ZŠ 22 000 Kč) v grantových řízeních Ústeckého kraje. Tyto granty nám umožňují každým rokem pořádat meziškolní soutěž Hry bez hranic pro 3 školy z okolí, dále rozšířili nabídku volnočasových aktivit o práce s fimo hmotou, s mýdlovou hmotou, s gelovými svíčkami, keramikou. I ve školním roce 2014/2015 jsme byli úspěšní u dvou grantových řízení. Jeden v hodnotě 30 000 Kč nám zajistil pokračování volnočasových aktivit v oblasti rukodělných kroužků a druhý v hodnotě 141 700,- Kč bude sloužit k částečnému vybudování ekozahrady v areálu školy. S počátkem roku 2015/2016 jsme se dozvěděli další skvělou novinku. Naše škola byla z několika tisíc škol z celé ČR vybrána hodnotiteli z MŠMT mezi 60 škol (z Ústeckého kraje pouze 3 školy!), které úspěšně prošly grantovým řízením na zabezpečení budovy školy. Tímto grantem jsme získali dalších 101 000,- Kč. Na konci kalendářního roku 2015 jsme obdrželi další dotaci v hodnotě 99 720,- Kč, a to na zajištění tzv. blended learningu v hodinách anglického jazyka. Začátkem roku 2016 se úspěchy v grantových řízeních znovu dostavily v podobě grantu Ústeckého kraje Volný čas 2016 v hodnotě 30 000,- Kč a dalšího dotačního titulu Ústeckého kraje na Bylinkovou zahradu v hodnotě 87 700,- Kč. Další dobrou zprávu jsme obdrželi po zasedání Rady Ústeckého kraje, která rozhodla o navýšení prostředků v dotačním titulu Sport 2016, který jsme nejprve neobdrželi (právě z důvodů nedostatku finančních prostředků), ale nyní už je jisté, že jsme získali dalších 30 000,- Kč z prostředků Ústeckého kraje.

Celkem tedy naše škola za poslední 3 roky získala už cca

658 700,- Kč!!!

logo

 72 hodin proti lhostejnosti - projekt "Více

kyslíku pro planetu"

logo

Několikaměsíční přípravné práce vyústily v celodenní projekt na školní ekozahradě - "Více kyslíku pro planetu". Žáci, a v některých případech i jejich rodiče, budovali pět stanovišť věnovaných okrasným rostlinám, vřesovišti, dřevinám, ovocným keřům a původním keřům. Že nám to všem šlo pěkně od ruky můžete vidět v reportáži regionální televize Litoměřicko 24.

logo

  ZŠ a MŠ Liběšice získala mezinárodní titul

  "EKOŠKOLA"

Dne 19. června 2014 byli 4 zástupci školy (ředitel, zástupkyně ředitele, dva členové ekotýmu) v Senátu ČR převzít mezinárodní titul "Ekoškola". Jedná se o velmi prestižní titul, kterým se aktuálně pyšní pouze 254 škol z celé České republiky, na světě je to přibližně 44 500 škol. Na tomto titulu je vidět, že snaha se vyplácí a po roční náročné práci přišla velmi "sladká" odměna :) Fotografie ze slavnostního udílení titulu najdete ve "Fotogalerii"

Motto ekoškoly: Pokud dokážete ovlivnit vaší školu, dokážete ovlivnit i svět kolem sebe.

Více o programu Ekoškola zde

logo

SLUNÍČKO NEBO MRÁČEK

 preventivní akce s dopravní policií

Článek Litoměřicka24 o preventivní akci naší školy s dopravní policií, čtěte zde nebo zde. Foto v sekci "Fotogalerie". Reportáž regionální televize Litoměřicko24.

 

logo

SOS Den

Reportáž regionální televize Litoměřicko24 ze školní akce SOS Den.

 logo

Velikonoční výstava

Reportáž regionální televize Litoměřicko24 z Velikonoční výstavy.

logo

 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE

Základní škola a Mateřská škola Liběšice je plně organizovaná škola s devíti postupnými ročníky. V každém ročníku je po jedné třídě. Budova a prostory školy jsou stavěny pro 300 žáků. V současné době školu navštěvuje přibližně 138 žáků v základním vzdělávání a 55 žáků v předškolním vzdělávání mateřské školky Sluníčko, která je umístěna ve stejné budově. Ta se přitom nachází ve velmi klidném prostředí okrajové části obce a je obklopena velkým areálem se spoustou zeleně, kde budujeme ekozahradu jak pro aktivity vzdělávací, tak pro volnočasové. Součástí objektu školy je také školní jídelna bez nutnosti přecházení venku. V nabídce jsou 2 jídla na výběr dopředu přes internet. Škola disponuje 3 odděleními školní družiny pro žáky I. i II. stupně a Střediskem volného času (SVČ), které nabízí přes 20 zájmových aktivit. Kompletně je tak zajištěna péče o žáky po skončení výuky až do 16 hodin. Součástí našeho ŠVP EVVA (Školního vzdělávacího programu Ekologie-Výchova-Vzdělávání-Aktivita) je plavecká výuka ve 3. a 4. třídě a lyžařský výcvik v 7. třídě s možností zúčastnit se i v dalších ročnících. Na úschovu věcí mají žáci k dispozici samostatně uzamykatelné skříňky.

Škola je spádovou školou pro několik okolních obcí, proto je v těsné blízkosti autobusová zastávka pro dojíždějící žáky (cca 55% dětí).

letecke_foto_1Primárně se zaměřujeme na ekologickou a environmentální výchovu, na jejíž přípravu se aktivně vzděláváme a absolvujeme nesčetná školení a workshopy. Vyučujeme speciální předmět Ekologie. Hlavním cílem je vybudování ekozahrady v areálu školy s venkovní učebnou, ovocným sadem  a poznávací částí z dřevin a rostlin. Částečně jsme se k tomu přiblížili v letech 2015/2015, kdy vyrostla venkovní učebna a vysadil se ovocný sad. Další významnou pomocí byl grant Ústeckého kraje v letech 2015/2016 na vybudování 5 stanovišť ekozahrady v hodnotě 176 000,- Kč. Škola je také jedním z bodů naučné stezky po Liběšicích. Na projektu naučné stezky jsme spolupracovali se Střediskem ekologické výchovy a etiky-SEVER v Litoměřicích a s CHKO Litoměřice. Kromě těchto dlouhodobých aktivit se věnujeme i projektům s kratší časovou dotací, opět většinou zacíleným na ekologickou činnost. Mezi jinými např. projekt Voda, kde si žáci zkouší teréní práce s mikroskopem a klíčem k určení bezobratlých živočichů v přírodních nádržích. Dalším příkladem může být projekt Zkvalitnění a nové pojetí environmentální výchovy u předškolních dětí a žáků I. stupně ZŠ, jehož hodnotu 22 000 Kč jsme pokryli ze získané dotace. Celou řadu dalších ekologicky zaměřených akcí pořádá na škole Ekotým. To je skupina našich žáků, kteří se v praxi snaží ovlivnit myšlení dětí, žáků i kantorů ekologickým směrem. 

Ke každoročním stálicím patří spolupráce s Domovem na zámku, a to v rámci pracovních aktivit, nebo přátelských sportovních kláních. Tato významná spolupráce byla bohužel zpřetrhána zrušením provozu Domova na zámku na konci roku 2015. Sport je rozvíjen i soutěžním směrem, ať už to je Mc´Donalds Cup, CocaCola Cup, Běh po úštěckých schodech, Běh ploskovických parkem aj. či organizací soutěží ve vybíjené u nás na škole. Ke kvalitnímu sportovnímu vyžití je k dispozici prostorná tělocvična a venkovní hřiště s umělým povrchem, nově zrekonstruovaným běžeckým oválem, doskočištěm a herními prvky pro předškoláky.

letecke_foto_2Kulturní záležitosti prezentujeme ve formě Vánočního konceru v kostele a Akademie ke konci školního roku. Na tyto programy si žáci se svými vyučujícícmi připravují pestrá divadelní, hudební a různá pohybová vystoupení, která mají mezi rodiči obrovský úspěch. Pravidelné jsou též prodejní Vánoční a Velikonoční výstavy, kde výrobky žáků, kantorů, vychovatelů, ale i rodičů, dělají každým rokem radost při vánoční nebo velikonoční atmosféře. Při porovnání nabídky zájmových aktivit s jinými školami zjistíte, že přes 20 kroužků nabízí opravdu málokdo. Jejich seznam je vždy aktualizován na začátku školního roku na webu.

Pole informačních a komunikačních technologií máme kvalitně zajištěné učebnami 2.st. kompletně vybavenými PC (připojenými na internet) s projektorem a projekčním plátnem, 5. a 4. třídu vybavenou interaktivní tabulí SMARTBoard 880i pro práci dvou žáků najednou, učebnu s interaktivní tabulí SMARTBoard 680i pro všechny třídy, PC učebnu s LCD monitory, sluchátky a moderními počítači (Pentium Dual Core, Windows 7). Součástí běžné výuky je Multimediální výchova, kde si žáci zkouší pestré činnosti s fotoaparátem, kamerou, diktafonem a vše následně zpracují na počítači, vybavenými software na úpravu zvuku, obrazu či videa. Další formou práce může být např. program Scribus pro profesionální tvorbu školních časopisů, Google Sketch Up pro grafický návrh vlastního bydlení nebo Algodoo pro vizualizaci fyzikálních jevů. Nedílnou součástí moderní mediální výchovy je také vlastní školní časopis, který se chlubí 2. místem v krajské soutěži školních časopisů.

Neváhejte nás navštívit, dveře máme otevřené. Garantujeme vám, že prostředím "vesnické" školy budete příjemně překvapeni.

Seznamškol.eu

logo


podekovani


 ekolamp


pesos


 

sidus

 


 OP_VK

 eu