ZŠ - Pedagogický sbor a správní zaměstnanci

logo

 

Pedagogický sbor pro školní rok 2017/2018

platný od 4. 9. 2017

 

Ředitel školy:       Mgr. Jan Táborský
Zástupkyně ředitele školy:   Mgr. Václava Militká

Třídnictví:

I. třída-1. ročník (vzdělávací program "Začít spolu"): Mgr. Erika Kočová

II. třída-2. ročník (vzdělávací program "Začít spolu"): Mgr. Irena Hamouzová

II. třída-3. ročník: Mgr. Markéta Vlková

IV. třída-4. ročník: Mgr. Gabriela Sokolová

V. třída-5. ročník: Mgr. Jiřina Lhotová

VI. třída-6. ročník: Mgr. Tereza Hotová

VII. třída-7. ročník: Bc. Jarmila Sedláková

VIII. třída-8. ročník: Mgr. Ivana Jíšová

IX. třída-9. ročník: Bc. Vladimíra Vokráčková


Bez třídnictví:

Mgr. Petra Kuchařová

Mgr. Jan Kotěra

Ing. Libor Tišler


Asistenti pedagoga:

Bc. Renáta Šindelářová

Asistentka v 1. ročníku "Začít spolu":

Mgr. Klára Janošová


Školní družina:

1. oddělení - Denisa Šulevková

2. oddělení - Naděžda Umanová

3. oddělení - Bc. Renáta Šindelářová

SVČ (Středisko volného času):

Bc. Jarmila Sedláková


Metodik prevence:

Bc. Jarmila Sedláková

Výchovný poradce:

Mgr. Václava Militká /pro I. a II.st. ZŠ/

Poradce logopedie:

Mgr. Irena Hamouzová

Poradce DAP:

Mgr. Markéta Vlková

Koordinátor ICT:

Mgr. Jan Táborský

Metodik ŠVP:

Mgr. Klára Janošová

Kronikář:

Mgr. Gabriela Sokolová


logo

 

Správní zaměstnanci pro školní rok 2017/2018

platný od 4. 2. 2018

 

Ekonomka:

Lenka Mejstříková

Školník:

Jiří Cinkraut

Uklízečky:

Nepovímová Hana

Pospíšilová Vlasta

Klára Sedláčková