ZŠ - Pedagogický sbor a správní zaměstnanci

logo

 

Pedagogický sbor pro školní rok 2019/2020

platný od 1. 9. 2019

 

Ředitel školy:       Mgr. Jan Táborský
Zástupkyně ředitele školy:   Mgr. Jana Tvrdá

Třídnictví:

I. třída-1. ročník (vzdělávací program "Začít spolu"): Mgr. Gabriela Sokolová

II. třída-2. ročník (vzdělávací program "Začít spolu"): Mgr. Erika Kočová

III. třída-3. ročník (vzdělávací program "Začít spolu" + Hejného matematika): Mgr. Klára Janošová

IV. třída-4. ročník (vzdělávací program "Začít spolu): Mgr. Irena Hamouzová

V. třída-5. ročník: Mgr. Markéta Vlková

VI. třída-6. ročník: Mgr. Václava Militká

VII. třída-7. ročník: Mgr. Eva Trnková

VIII. třída-8. ročník: Mgr. Tereza Hotová

IX. třída-9. ročník: Bc. Jarmila Sedláková


Bez třídnictví:

Bc. Vladimíra Vokráčková

Mgr. Petra Kuchařová

Ing. Libor Tišler


Asistenti pedagoga:

Mgr. Jiřina Tesařová

Asistentka v 1. ročníku "Začít spolu":

Mgr. Petra Kuchařová


Školní družina:

1. oddělení - Naděžda Umanová

2. oddělení - Bc. Renáta Šindelářová

3. oddělení - Denisa Šulevková

SVČ (Středisko volného času):

Bc. Jarmila Sedláková


Metodik prevence:

Bc. Jarmila Sedláková

Výchovný poradce:

Mgr. Václava Militká /pro I. a II.st. ZŠ/

Logopedický asistent:

Mgr. Irena Hamouzová

Speciální pedagog:

Mgr. Markéta Vlková

Koordinátor ICT:

Mgr. Jan Táborský

Koordinátor ŠVP:

Mgr. Jana Tvrdá

Kronikář:

Mgr. Gabriela Sokolová


logo

 

Správní zaměstnanci pro školní rok 2019/2020

platný od 1. 9. 2019

 

Ekonomka:

Lenka Mejstříková

Školník:

Petr Krátký

Uklízečky:

Rejzková Pavlína

Pospíšilová Vlasta

Klára Sedláčková