SVČ - Dokumenty

obecné dokumenty verze ke stažení aktualizace
Śkolní řád .pdf  1.9.2016
Řád střediska volného času .pdf   1.9.2015

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

.pdf  31.8.2013
Pokyn ředitele školy ke svobodnému přístupu k informacím .pdf  31.8.2013 
Sazebník za poskytování informací .pdf  31.8.2013 
Směrnice k ochraně osobních údajů .pdf  31.8.2013 
dokumenty pro rodiče k vyplnění verze ke stažení aktualizace
Přihláška do zájmové činnosti střediska volného času .pdf  1.9.2016