SVČ - Akce

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR21. 8.25. 8. 2017

 

PRAVĚK – OSADA HAVRANŮ

 

Středisko volného času při ZŠ a MŠ Liběšice pořádá příměstský tábor (dále jen PT) pro děti, které jsou žáky ZŠ a MŠ Liběšice (přednostně pro žáky 1. stupně).

Program bude realizován v areálu školy a blízkém okolí Liběšic. Plánujeme celodenní výlet do History parku Ledčice. Podrobné informace o celodenním výletě budou dány nejméně 1 den před odjezdem (čas příchodu a odchodu dítěte se může lišit od ostatních dnů).

Rodiče přivedou dítě mezi 7.00 – 8.00 hodinou do ZŠ a mezi 15.00 – 16.00 hodinou si je zde opět vyzvednou (pokud není mimořádně uvedeno v daný den jinak). Cena PT je stanovena na 100,- Kč za den. V ceně tábora je zahrnut pitný režim, náklady na program, případné vstupy a jízdné. Obědy je nutné přihlásit ve školní jídelně.

Program PT s upřesňujícími pokyny bude zveřejněn na webových stránkách školy v sekci "SVČ".

Platba bude provedena v hotovosti spolu s předáním dokumentace (prohlášení o bezinfekčnosti, přehled příchodů a odchodů, případně vyplněnou přihláškou – na základě ústní domluvy) první den tábora – to je 21. srpna 2017.  Dítě, které nebude mít zaplacený poplatek, či dítě bez řádně vyplněné přihlášky nebude do PT přijato. Poplatek, který byl přijat pokladnou ZŠ a MŠ Liběšice, bude vrácen pouze v případě závažného důvodu (nemoc), a to na základě písemné žádosti rodičů.  

Zájemci se mohou hlásit u vedoucí SVČ Jarmily Sedlákové (tel. 725551023, 604380991) od 18. května 2017 do naplnění kapacity.