SVČ - Akce

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR12. 8. – 16. 8. 2019

 

TÉMA LETOŠNÍHO TÁBORA BYLO: ŘÍŠE FANTAZIE 

Středisko volného času při ZŠ a MŠ Liběšice pořádá příměstský tábor (dále jen „PT“) pro děti, které jsou žáky ZŠ a MŠ Liběšice (přednostně pro žáky 1. stupně).

Program na téma ŘÍŠE FANTAZIE bude realizován v areálu školy a blízkém okolí Liběšic. Plánujeme jeden celodenní výlet a na závěr společné posezení s rodiči.

Rodiče přivedou dítě mezi 7.00 - 8.00 hodin do ZŠ a mezi 15.00 -16.00 hodinou si je zde opět vyzvednou (pokud není mimořádně uvedeno v daný den jinak). Cena PT je stanovena na 100,- Kč za den. Platba bude provedena v hotovosti spolu s předáním dokumentace (prohlášení o bezinfekčnosti, přehled příchodů a odchodů) první den tábora – to je 12. srpna 2019. V ceně tábora je zahrnut pitný režim, náklady na program, vstupy a jízdné. Obědy je nutné přihlásit ve školní jídelně.

Program PT s upřesňujícími pokyny bude zveřejněn na webových stránkách školy. Dítě, které v pondělí 12. 8. 2019 nezaplatí poplatek, či dítě bez řádně vyplněné přihlášky nebo potřebné dokumentace, nebude do PT přijato. Poplatek, který byl přijat pokladnou ZŠ a MŠ Liběšice, bude vrácen pouze v případě závažného důvodu (nemoc), a to na základě písemné žádosti rodičů.

Kapacita příměstského tábora je omezena, proto platí známé pravidlo vystihující naprosto vše: „Kdo dřív přijde, ten dřív mele“ :)

Zájemci se mohou hlásit u vedoucí SVČ Jarmily Sedlákové (tel. 725551023, 604380991)