Covid-19

COVID-19

AKTUÁLNÍ INFORMACE OHLEDNĚ PROVOZU ŠKOLY

(řazeno od nejnovějších po nejstarší)

datum aktuální informace
1. dubna 2020

MŠMT vydalo podrobný dokument k zajištění přijímacích zkoušek na SŠ a maturit. Vás, rodičů žáků 9. ročníku, se týká pouze část dokumentu věnovaná přijímacímu řízení, v případě zájmu si dokument pročtěte. Je určený školám, ale jsem přesvědčený, že si tam odpovědi na své otázky najdou i rodiče žáků posledního ročníku. Najdete ho zde.

Dále se chci alespoň touto cestou omluvit všem rodičům, kteří opakovaně poukazují na problémy  se zadáváním domácích cvičení z matematiky bez modelových příkladů a problémy s komunikací mezi učitelem a žáky II. stupně. Vím to, řeším to a je v mém osobním zájmu, to dát co nejrychleji do pořádku. Děkuji za pochopení.

30. března 2020

ÚŘEDNÍ HODINY EKONOMKY ŠKOLY: od tohoto týdne budou vždy dva dny v týdnu. Bohužel v této situaci není reálné stanovit přesné dny - každý týden to mohou být jiné. Proto prosíme vždy volejte dopředu k dohodnutí schůzky - 775734437

29. března 2020

Šití roušek úspěšně pokračuje! 27. března 2020 předáno přes 80ks roušek na dvě oddělení litoměřické nemocnice (oddělení ARO a LDN). Celý víkend se pokračuje na pondělní předání Záchranné zdravotnické službě Ústí nad Labem a něco málo na Malvazinky do Prahy (tam se bude šít následně i v týdnu). Děkujeme týmu kolem paní vychovatelky R. Šindelářové! Foto ve "Fotogalerii".  

27. března 2020

Důležitá informace pro rodiče, kteří platí úplatu v MŠ a ŠD:

1. úplata za březen se nemění a zůstala v aktuální výši (úpravy jsou možné pouze na celé měsíce, v tuto chvíli byste měli mít všichni již uhrazeno a dále nemusíme řešit)

2. úplata na duben bude 0,- (kdo posílá každý měsíc, tak nepošle + kdo má trvalý příkaz, lze na jeden měsíc pozastavit)

3. úplata na květen a popř. další měsíce se bude řešit aktuálně vždy na konci měsíce, tedy další info najdete zde na konci dubna.

POZN. PRO VŠECHNY: pokud máte zřízený trvalý příkaz do elektronické peněženky, můžete ho také zatím např. na měsíc pozastavit.

26. března 2020

Dnes prosím o jedinou věc - vážení rodiče, přečtěte si otevřený dopis:

dopis

24. března 2020

Vzhledem k informaci MŠMT podané na tiskové konferenci 23. března 2020 se návrat dětí do škol očekává v druhé polovině května. Je to dlouhá doba...je to dlouhá doba na to, aby společná práce učitelů a dětí spočívala "jen" v opakování a procvičování. Od tohoto týdne ladíme možnosti on-line komunikace a chystáme virtuální třídy, kde se uvidí a uslyší v přímém přenosu učitel se všemi dětmi ve třídě. Nemusíte se bát technické náročnosti - uděláme takové řešení, aby vám stačil chytrý telefon nebo počítač (s mikrofonem a možností reprodukce zvuku) napojený na internet. Připravte se ve spolupráci se svými rodiči, děkujeme.

20. března 2020

Dnešním dnem se zadávají na webovém úložišti další úkoly na následující týden. Zároveň bych touto cestou požádal o zpětnou vazbu od rodičů na obsah, rozsah, náročnost apod. zadávaných domácích úkolů. Zpětnou vazbu zasílejte jednotlivých třídním a my si informace předáme na videokonferencích, které pravidelně pořádáme. Zároveň mějte na paměti, že se nelze přizpůsobit všem...nicméně hledáme ideální poměr mezi náročností a nicneděláním :) Pokud máte nějaké nápady, připomínky apod. ke zprávám na školním webu, pište na zs@libesice.cz. A na úplný závěr chci zdůraznit, že zpětná vazba nemusí být nutně negativní, nebojte se klidně napsat i to, co se daří a co se vám líbí, děkujeme.

19. března 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydávásouvislostimimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

  1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, e-mail s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.
  2. proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční. Zákonní zástupci budou vyzváni k dodatečné schůzce po skončení současné krize.

Podrobnosti k zápisu do 1. ročníku na naší škole jsou uvedeny na plakátu, budou vyhlášeny místním rozhlasem, zaslány SMS přes mRozhlas a najdete je také v této sekci

ZÁPIS - ČTĚTE POZORNĚ!!!

- Žádosti o přijetí nebo žádosti o odklad se předávají škole POUZE ve čtyřech stanovených formách na plakátu. Žádosti stahujte z webu (menu "Dokumenty"), popř. si je vyzvedněte (pouze v roušce) v nějaký den zápisu přímo ve škole.

- Dbejte na řádné a úplné vyplnění žádostí!!! V opačném případě nemůže být žádost podstoupena správnímu řízení.

- V případě žádosti o odklad musí být součástí žádosti vyjádření příslušného šk. poradenského zařízení (SPC, PPP) a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa. Zajistěte si je nejlépe včas a dopředu, urychlíte tím proces správního řízení. Pokud tyto dokumenty nebudou součástí žádosti, řízení se musí zastavit a budete vyzváni k jejich dodání s termínem dodání.

- Další dokumentace nutná k přijetí dítěte (souhlas GDPR, desatero prvňáčka, dotazník...) vám bude předána na mimořádné schůzce po skončení krizového stavu.

- Pokud budete tápat, nebudete si vědět rady, budete mít jakýkoliv dotaz volejte na 724 939 799

18. března 2020

Škola i v této smutné době žije dál svým životem. Ředitel se školníkem jsou každý den na pracovišti k zajištění nezbytných každodenních úkolů. Uklizečky dezinfikují a uklízí parním čističem. Kuchařky vaří pro důchodce a zaměstnance školy. Pedagogičtí pracovníci v MŠ šijí roušky. Pedagogičtí pracovníci ZŠ zadávají úkoly, opravují a vymýšlí domácí výuku. Jak vidíte, práce je dost i bez dětí :) Pokud nejsme ve spojení přímo ve škole, pak pořádáme pravidelné videokonference přes internet. V pátek 20. března 2020 budeme opět zadávat týdenní úkoly pro II. st. na webové úložištěI. st. komunikuje každý den. Domluvili jsme se také, že objem prací přizpůsobíme větším rodinám, aby nedocházelo k velké zátěži. Budeme s vámi stále ve spojení, sledujte web a opatrujte se.

17. března 2020

Zaměstnanci školy se kromě dobře nastartované výuky (máme hezké zpětné vazby, vážíme si toho, vážíme si lidí, co jen nebrblají, ale umí i pochválit) přes internet snaží pomáhat i jiným způsobem. Rozhodli jsme se, že nezrušíme vaření obědů pro důchodce, abychom snížili na minumum jejich cesty za potravinami. Dále jsme včera začali šít ve škole roušky. Dneškem pokračujeme a snad je v brzké době dáme k dispozici tam, kde jsou nejvíce třeba.

16. března 2020

Dnešním dnem byl zrušen Den otevřených dveří ZŠ na neurčito nebo úplně. Zápis do ZŠ zatím zůstává, popř. dojde k posunutí termínu na poslední dubnový týden. Den otevřených dveří MŠ a zápis do MŠ zatím zůstává. Aktuální informace, změny a termíny se dozvíte zde. Ekonomka školy bude pro výdej žádostí o ošetřovné při péči o dítě do 10 let k dispozici v tomto týdnu 16.3.2020 a 20.3.2020 od 8h - 14h, v dalších týdnech vždy ve středu a v pátek ve stejný čas. 

13. března 2020

Žákům byly dnes zaslány poprvé úkoly, dále budou zasílány dle frekvence stanovené výšeVytvořena webová úložiště pro II. st. Každý třídní zaslal svým žákům odkaz na webové úložiště třídy (e-mailem nebo přes WhatsApp). Každá třída má svůj vlastní prostordo jiných tříd se nedostanou (z tohoto důvodu neuvádíme odkazy na třídy zde). Pokyny k vypracování jsou součástí každého zadání z jednotlivých předmětů. Webové úložiště třídy je děleno podle vyučovaných předmětů - pokud v příslušném adresáři předmětu zatím zadání není, bude dodáno dle potřeby (kontrolujte každý den!) Všechna zadání jsou ve formátu .pdf, tedy neupravitelný formát, zobrazený všude stejně. K otevření potřebujete Adobe Reader (je běžně nainstalovaný na všech PC, pokud ne, stahujte např. zde).

Věříme v poctivost a pracovitost každého žáka v tomto krizovém období. Mějte na paměti, že známky, byť z domácího vzdělávání, se vám započítávají do průměru a vše, co se samostudiem naučíte budete aktivně využívat po návratu do školy nejen v tomto šk. roce, ale i dále.

Dnes bylo po jednání starosty obce Liběšice Jaroslava Nepovíma a ředitele školy Mgr. Jana Táborského rozhodnuto o uzavření mateřské školy Sluníčko od 17. března 2020 do odvolání. V pondělí 16. března 2020 bude provoz ukončen po obědě, je nutné zajistit odchod všech dětí. Děkujeme za pochopení.

11. března 2020

Žádáme všechny žáky, kteří si nevyzvedli veškeré učební pomůcky (učebnice, sešity, prac. sešity apod.), aby tak učinili zítra 12. března 2020 od 8h do 12h. Návštěvu školy také využijte k vyklizení šatní skříňky (úklid+odnést věci na vyprání). Tato opatření stanovujeme proto, že termín uzavření je dlouhodobě neznámý a je nutné přijmou preventivní (hygienická) opatřeníV případě jakýchkoliv komplikací kontaktujte svého třídního učitele pro individuální domluvu.

Žáci dostanou první sérii domácích prací v pátek 13. března 2020Každý třídní komunikuje se svou třídou vybraným způsobem:

1. ročník - školní web + WhatsApp, 2. ročník - školní web + WhatsApp, 3. ročník - školní web + e-mail, 4. ročník - školní web + WhatsApp, 5. ročník - školní web + WhatsApp + e-mail, 6. ročník - nově zřízené webové úložiště školy + WhatsApp, 7. ročník - nově zřízené webové úložiště školy + WhatsApp, 8. ročník - nově zřízené webové úložiště školy + WhatsApp, 9. ročník - nově zřízené webové úložiště školy + WhatsApp

Frekvence zasílání úkolů: I. st. - třídní komunikují každý den, II. st. učitelé zasílají zadání domácích prací na nově zřízené webové úložiště jednou za týden. Zpětnou vazbu na vypracované úkoly stanoví konkrétní vyučující (většinou formou fotografií vypracovaných úkolů zaslaných přes WhatsApp). 

10. března 2020

Na základě dnešního jednání Bezpečnostní rady státu vás informujeme, že od 11. března 2020 jsou uzavřené ZŠ, SŠ, VOŠ a VŠ v České republice, a to až do odvolání. MŠ se toto opatření zatím netýká. Další kroky budeme stanovovat ihned, jakmile dostaneme oficiální pokyny z MŠMT. Je více než nutné si pravidelně kontrolovat e-mailovou schránku (rodiče i žáci), neboť ta zůstane jako důležitý komunikační prostředek mezi školou a rodinou. Zároveň je velmi důležité pravidelně sledovat webové stránky školy. V případě delšího uzavření škol budeme práci pro žáky zasílat elektronicky. Děkujeme za pochopení.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy je k dispozici u ekonomky školy (po tel. domluvě na 775734437) nebo ke stažení zde.