Covid-19

COVID-19

AKTUÁLNÍ INFORMACE OHLEDNĚ PROVOZU ŠKOLY

(řazeno od nejnovějších po nejstarší)

datum aktuální informace
1. června 2020

V první řadě bychom rádi popřáli všem dětem k jejich dnešnímu svátku :) A dále několik důležitých informací:

a) I.st. i II. st. končí distanční výuku v pátek 19. června 2020. Tento den je také poslední den, kdy bude pro žáky možnost výuky ve škole. V týdnu od 22. června 2020 bude pedagogická rada a závěrečné hodnocení žáků za 2. pololetí 2019/2020.

b) Učebnice se budou vracet až v září. Pečlivě si je uschovejte, zabraňte jejich znehodnocení přes prázdniny, nezapomínejte, že každé poškození platíte!

c) Knižní odměny za kvalitní školní práci a odměny za sběr se přesouvají na 1. září 2020.

d) Záverečné rozloučení 30. června 2020 před školou se z bezpečnostních důvodů ruší. Ze stejných důvodů se ruší letošní Akademie 2020 (hlavně žáci nemohli nacvičovat svá vystoupení)

e) Vysvědčení se bude vydávat standardně 30. června 2020. Letos výjimečně v prostoru venkovní učebny, abychom se vyhnuli vyplňování čestných prohlášení při vstupu do školy pouze na výdej vysvědčení. Tento den také nebude možné z organizačních důvodů zajistit oběd pro žáky. Harmonogram je nutné přesně dodržet!

1. třída - od 8.00h do 8.30h, 2. třída - od 8.30h do 9.00h, 3. třída - od 9.00h do 9.30h, 4. třída - od 9.30h do 10.00h, 5. třída - 10.00h do 10.30h, 6. třída - od 10.30h do 11.00h, 7. třída - od 11.00h do 11.30h a 8. třída od 11.30h do 12.00h, 9. třída má ukončení na obci podle zvláštního programu. 

31. května 2020

Dle rozhodnutí MŠMT umožnit žákům II. st. od 8. června 2020 dobrovolnou docházku do škol, byl zpracován v pořadí již čtvrtý manuál, tentokrát pro žáky II. stupně a jejich rodiče. S manuálem je nutné se důkladně seznámit. Při první návštěvě školy je také velmi důležité přinést čestné prohlášení. Oba dokumenty najdete dole pod textem. V manuálu najdete také přesný rozvrh hodin výchovně-vzdělávacích aktivit, sestavený na základě zpětné vazby od žáků a jejich rodičů. Svou přítomnost v jednotlivých dnech je nutné nahlásit svému třídnímu učiteli.

MANUÁL PRO ŽÁKY II. ST. A JEJICH RODIČE

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ A SEZNÁMENÍ S VYMEZENÍM OSOB S RIZIKOVÝMI FAKTORY

27. května 2020

Doplňujeme informace z 19. 5. 2020 ohledně úplaty v MŠ za měsíce červenec a srpen již pro všechny děti: červenec - 160,- Kč, srpen - 140,- Kč. Připomínáme, že úplata se hradí společně se zálohovou platbou na oběd, a to do 20. dne předchozího měsíce (červenec tedy hradíte do 20. června).

25. května 2020

Oznamujeme všem zájemcům o letošní příměstský tábor, že z důvodu nejasného výhledu ohledně koronavirové krize a z důvodu participace rizikové osoby na všech aktivitách dětí, se tábor ruší. Je nám to líto, víme, že je tábor velmi oblíbený, nicméně jsou věci, které neovlivníme... 

24. května 2020

Od tohoto týdne, počínaje úterým 26. 5. 2020 se z organizačních důvodů mění rozvrh přípravy žáků 9. ročníku, a to prohozením úterního programu na čtvrtek a obráceně. Ostatní zůstává při starém.

Přijímací řízení na čtyřleté obory se budou konat 8. 6. 2020, což je pondělí. Od úterý 9. 6. 2020 až do konce června se úterní a čtvrteční příprava žáků 9. ročníku na přijímací řízení ruší. Žáci 9. ročníku budou pokračovat v distanční výuce látky 9. ročníku až do uzavření hodnocení 2. pololetí šk. roku 2019/2020

19. května 2020

Dne 18. května 2020 bylo mezi obcí Liběšice a vedením školy dohodnuto znovuotevření mateřské školy "Sluníčko" od 25. 5. 2020. Tím se zároveň ruší Rozhodnutí o uzavření provozu ze 13. 3. 2020. Stejně jako v případě žáků 9. ročníku i pro děti MŠ a jejich rodiče byl zpracován podrobný manuál, za jakých podmínek se provozobnoví. Je nutné se s ním důkladně seznámit. Při první návštěvě MŠ je také velmi důležité přinést čestné prohlášení. Oba dokumenty jsou ke stažení pod textem.

MANUÁL PRO DĚTI MATEŘSKÉ ŠKOLY A JEJICH RODIČE

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ A SEZNÁMENÍ S VYMEZENÍM OSOB S RIZIKOVÝMI FAKTORY 

ÚPLATA V MŠ: Úplata za měsíc květen bude 0,- Kč (i když MŠ otevíráme už 25.5.2020). Úplata za měsíc červen bude standardních 294,- Kč, platit budou oproti běžné situaci pouze rodiče, kteří budou mít dítě v MŠ - toto je naprosto vyjímečný stav a tento postup nelze aplikovat na jiné měsíce! Zálohově plattě již nyní max. do konce května. Od 1. července 2020 budou platit úplatu již všichni, jako za běžného provozu, tedy i ti, co v červenci a srpnu dítě do MŠ nedají! Výše úplaty za červenec a srpen se objeví v nejbližších dnech na tomto místě.

ÚPLATA V ŠD: Úplata za měsíc květen i červen bude 0,- Kč, neboť je provoz uzavřen. Červenec a srpen se ŠD netýká. 

 

Dne 14. května 2020 bylo rozhodnuto o částečném otevření I. st. od 25. 5. 2020 za podmínek níže uvedených. K docházce se nahlásilo 9 žáků, v tuto chvíli již není možné se do homogenní skupiny dohlásit. Pro žáky I. st. a jejich rodiče byl zpracován podrobný manuál, se kterým je nutné se důkladně seznámit. Při první návštěvě školy je také velmi důležité přinést čestné prohlášení. Oba dokumenty se objeví pod textem.

MANUÁL PRO ŽÁKY I.ST. A JEJICH RODIČE

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ A SEZNÁMENÍ S VYMEZENÍM OSOB S RIZIKOVÝMI FAKTORY

14. května 2020

Dnešním dnem se nám, po velmi složitých organizačních změnách, úpravách úvazků a po pečlivém zvážení všech bezpečnostních rizik, podařilo zajistit alespoň částečné otevření I. st. od 25. 5. 2020. Podmínky otevření jsou následující:

1. Osobní přítomnost žáků 1. až 5. ročníku bude pondělístředa a pátek /neboť úterý a čtvrtek je organizačně a prostorově (např. v šatnách za přísných bezpečnostních hledisek) vyhrazen žákům 9. ročníku/

2. Výuka bude probíhat vždy 4 vyučovací hodiny (tedy od 8h do 11.40h)

3. Výuku nemohou zajišťovat třídní učitelé. Ti stále pokračují v distanční výuce až do 30. 6. 2020. Výuka bude probíhat malotřídním způsobem, kde budou v jedné skupině/třídě žáci z 1. až 5. ročníku. Při výuce bude přítomna vychovatelka školní družiny. Děti budou ve škole pracovat na stejných úkolech, jako ostatní doma.

4. Skupina žáků musí být homogenní (stejnorodá, neměnná) v max. počtu 15 osob. Vzhledem k nemožnosti otevřít vícero skupin, budou upřednostněni (v případě většího počtu než 15 os.) rodiče, kteří měli zájem v první vlně zjišťování zájmu. Zájemci se hlásí přímo své třídní učitelce.

5. Zájemci budou muset po zařazení do skupiny nahlásit do školní jídelny paní vedoucí (tel. 416798149), zda budou mít od 25. 5. 2020 zájem o školní oběd.

6. Pro žáky I. st. bude vypracován manuál, kde budou stanoveny podrobné podmínky přítomnosti ve škole. Manuál se objeví před otevřením školy zde.

Podle současných podmínek nastavených Vládou ČR platí, že pokud rodič své dítě do školy pošle, zaměstnanec ztrácí nárok na tzv. ošetřovné, které je nyní sjednocené pro ZŠ i MŠ až do 30. 6. 2020 v původní výši 80% platu. Zároveň mezi důvody, proč neposlat své dítě do školy přibyly i jiné důvody než zdravotní, např. škola nebude mít dostatek míst pro žáky. 

4+5. května 2020

Dne 3. 5. 2020 byl mezi školy distribuován dokument "Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020". Na základě tohoto dokumentu a na základě reálných možností školy vydává ředitel školy následující důležité informace:

1. Výuka za osobní přítomnosti žáků I. st. od 25. května 2020 není na naší škole dle nastavených podmínek MŠMT reálná. Důvodem je nemožnost zajistit stálého a neměnného pedagogického pracovníka, který by se dětem každý den věnoval. Překážek je několik od nereálnosti využití třídních učitelů, kteří každý den zajišťují distanční výuku, přes rizikové osoby některých pedagogických pracovníků až po rizikové osoby žijící ve společné domácnosti s některými pedagogickými pracovníky. Pokud by se cokoliv změnilo, dáme vám vědět. Rádi bychom školu alespoň částečně otevřeli, nicméně zejména bezpečnostní situace nám to nedovoluje.

2. Výuka (resp. příprava) za osobní přítomnosti žáků 9. ročníku od 11. května 2020 je na naší škole reálná pouze v souladu se zpracovaným manuálem pro žáky 9. ročníku a jejich rodiče. Manuál, harmonogram výuky a další dokumenty potřebné k přítomnosti ve škole stahujte dole pod textem.

3. Otevření SVČ za osobní přítomnosti účastníků od 11. května 2020 není na naší škole dle nastavených podmínek MŠMT reálné. Sama nemožnost zajistit "klasickou" výuku zcela vylučuje možnost zajistit nepovinné aktivity.

4. Žáci nadále zůstávají ve formě distančního vzdělávání, které se ukázalo po několikerých zpětných vazbách jako dobře a kvalitně nastavené.

5. Osobní přítomnost dětí v mateřské škole od 25. května 2020 se aktuálně řeší ve spolupráci se zřizovatelem školy. Bližší informace budou uvedeny zde.

MANUÁL PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU A JEJICH RODIČE

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ A SEZNÁMENÍ S VYMEZENÍM OSOB S RIZIKOVÝMI FAKTORY

HARMONOGRAM VÝUKY ŽÁKŮ 9.ROČNÍKU (po dohodě drobně odlišný od původních informací v manuálu)

* výuka začíná v úterý 12. května 2020 v 8.00h (žáci přichází od 7.40h) za podmínek uvedených v manuálu *

* každé úterý od 8.00h do 11.40h - MAT, MAT, ČJ, ČJ *

* každý čtvrtek od 8.00h do 10.45h - MAT, MAT, MAT *

* po vzájemné dohodě mezi žáky a pedagogy se může časová dotace navýšit,nebo naopak zkrátit *

30. dubna 2020

Dnešním dnem bylo na úvodní stránce vyvěšeno Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání. Ověřte si přijetí svého dítěte pomocí č. j., které Vám bylo zasláno SMSkou s č. j. na Rozhodnutí.

Víme, že s napětím očekáváte, jakým způsobem bude fungovat MŠ i ZŠ po 25. květnu (či dříve). Ze současných vyjádřeních představitelů vlády je jasné, že mé rozhodnutí z 15.4. (tedy zatím nezveřejňovat detailní postup školy ohledně organizace vzdělávání), bylo správné a situace se mění každým dnem. I my chceme mít už jasno, ovšem zůstává stále řada nevyřešených otázek. Aktuálně čekáme na metodiku, kterou má MŠMT uvolnit do konce dubna.

15. dubna 2020

Vzhledem k tomu, že včerejší informace ohledně otevírání škol na konci května, je poměrně čerstvá a předpokládáme, že se ještě může změnit, nebudeme nyní zveřejňovat žádný postup ohledně organizování výuky skupin žáků na I. st., nebo červnových konzultací žáků II. st. Zůstáváme v nastavené distanční formě studia a bližší informace očekávejte zde v první půlce května. Děkuji za pochopení.

Zároveň bych chtěl touto požádat všechny rodiče, aby v případě jakýchkoliv připomínek, komplikací či problémů při zadávání domácích cvičení dodržovali následující postup. Jedině dodržování této hierarchie zajistí rovnoměrné rozložení zátěže, která je v současné době obrovská:

1. obrátím se nejprve na učitele, který zadání vytváří -> 2. pokud cokoliv nebude fungovat, obrátím se na třídního učitele -> 3. pokud cokoliv nebude fungovat, obrátím se na ředitele školy.

6. dubna 2020

 ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY - ČTĚTE POZORNĚ!!!

Žádosti o přijetí se předávají škole POUZE ve čtyřech stanovených formách na plakátu. Žádost stahujte z webu (sekce "mš" -> menu "Dokumenty MŠ"), popř. si ji vyzvedněte (pouze v roušce) v nějaký den zápisu přímo ve škole nebo po tel. dohodě přímo v MŠ.

Dbejte na řádné úplné vyplnění žádostí!!! V opačném případě nemůže být žádost podstoupena správnímu řízení.

- Na žádosti se běžně ověřuje totožnost žadatele předložením občanského průkazu, to odpadá v případě podání datovou schránkou, poštou nebo e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem. V případě osobního podání je nutné vzít občanský průkaz s sebou.

- Na žádosti se běžně ověřuje totožnost dítěte podle rodného listu, to odpadá v případě podání datovou schránkou, poštou nebo e-mailem s elektronickým podpisem (zasílá se prostá kopie rodného listu vybraným dálkovým způsobem). V případě osobního podání žádosti je nutné vzít rodný list s sebou

- Na žádosti se běžně uvádí datum odevzdání Evidenčního listu dítěte. Ten se bude vyplňovat až později, po skončení nouzového stavu. Jediné, co z Evidenčního listu potřebujete, je doložení řádného očkování podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví. V současné situaci nenavštěvujte praktického lékaře, ale doložte tuto povinnost prohlášením (vzor sekce "mš" -> menu "Dokumenty MŠ") a kopií očkovacího průkazu. V případě podání datovou schránkou, poštou nebo e-mailem s elektronickým podpisem se zasílá scan podepsaného prohlášení a scan očkovacího průkazu. V případě osobní návštěvy je nutné vzít prohlášení a kopii očkovacího průkazu s sebou. Vedoucí MŠ porovná kopii očkovacího průkazu s očkovacím kalendářem.

- I v nouzovém stavu platí kritéria přijetí do mateřské školy, která jsou uvedená na webových stránkách školy v sekci "mš" -> menu "O nás".

- Další dokumentace nutná k přijetí dítěte (souhlas GDPR, Evidenční list, pověření k převzetí dítěte...) vám bude předána na mimořádné schůzce po skončení krizového stavu.

- Pokud budete tápatnebudete si vědět rady, budete mít jakýkoliv dotaz volejte na 724 939 799

1. dubna 2020

MŠMT vydalo podrobný dokument k zajištění přijímacích zkoušek na SŠ a maturit. Vás, rodičů žáků 9. ročníku, se týká pouze část dokumentu věnovaná přijímacímu řízení, v případě zájmu si dokument pročtěte. Je určený školám, ale jsem přesvědčený, že si tam odpovědi na své otázky najdou i rodiče žáků posledního ročníku. Najdete ho zde.

Dále se chci alespoň touto cestou omluvit všem rodičům, kteří opakovaně poukazují na problémy  se zadáváním domácích cvičení z matematiky bez modelových příkladů a problémy s komunikací mezi učitelem a žáky II. stupně. Vím to, řeším to a je v mém osobním zájmu, to dát co nejrychleji do pořádku. Děkuji za pochopení.

30. března 2020

ÚŘEDNÍ HODINY EKONOMKY ŠKOLY: od tohoto týdne budou vždy dva dny v týdnu. Bohužel v této situaci není reálné stanovit přesné dny - každý týden to mohou být jiné. Proto prosíme vždy volejte dopředu k dohodnutí schůzky - 775734437

29. března 2020

Šití roušek úspěšně pokračuje! 27. března 2020 předáno přes 80ks roušek na dvě oddělení litoměřické nemocnice (oddělení ARO a LDN). Celý víkend se pokračuje na pondělní předání Záchranné zdravotnické službě Ústí nad Labem a něco málo na Malvazinky do Prahy (tam se bude šít následně i v týdnu). Děkujeme týmu kolem paní vychovatelky R. Šindelářové! Foto ve "Fotogalerii".  

27. března 2020

Důležitá informace pro rodiče, kteří platí úplatu v MŠ a ŠD:

1. úplata za březen se nemění a zůstala v aktuální výši (úpravy jsou možné pouze na celé měsíce, v tuto chvíli byste měli mít všichni již uhrazeno a dále nemusíme řešit)

2. úplata na duben bude 0,- (kdo posílá každý měsíc, tak nepošle + kdo má trvalý příkaz, lze na jeden měsíc pozastavit)

3. úplata na květen a popř. další měsíce se bude řešit aktuálně vždy na konci měsíce, tedy další info najdete zde na konci dubna.

POZN. PRO VŠECHNY: pokud máte zřízený trvalý příkaz do elektronické peněženky, můžete ho také zatím např. na měsíc pozastavit.

26. března 2020

Dnes prosím o jedinou věc - vážení rodiče, přečtěte si otevřený dopis:

dopis

 

24. března 2020

Vzhledem k informaci MŠMT podané na tiskové konferenci 23. března 2020 se návrat dětí do škol očekává v druhé polovině května. Je to dlouhá doba...je to dlouhá doba na to, aby společná práce učitelů a dětí spočívala "jen" v opakování a procvičování. Od tohoto týdne ladíme možnosti on-line komunikace a chystáme virtuální třídy, kde se uvidí a uslyší v přímém přenosu učitel se všemi dětmi ve třídě. Nemusíte se bát technické náročnosti - uděláme takové řešení, aby vám stačil chytrý telefon nebo počítač (s mikrofonem a možností reprodukce zvuku) napojený na internet. Připravte se ve spolupráci se svými rodiči, děkujeme.

20. března 2020

Dnešním dnem se zadávají na webovém úložišti další úkoly na následující týden. Zároveň bych touto cestou požádal o zpětnou vazbu od rodičů na obsah, rozsah, náročnost apod. zadávaných domácích úkolů. Zpětnou vazbu zasílejte jednotlivých třídním a my si informace předáme na videokonferencích, které pravidelně pořádáme. Zároveň mějte na paměti, že se nelze přizpůsobit všem...nicméně hledáme ideální poměr mezi náročností a nicneděláním :) Pokud máte nějaké nápady, připomínky apod. ke zprávám na školním webu, pište na zs@libesice.cz. A na úplný závěr chci zdůraznit, že zpětná vazba nemusí být nutně negativní, nebojte se klidně napsat i to, co se daří a co se vám líbí, děkujeme.

19. března 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydávásouvislostimimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

 

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

 

  1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, e-mail s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.
  2. proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční. Zákonní zástupci budou vyzváni k dodatečné schůzce po skončení současné krize.

Podrobnosti k zápisu do 1. ročníku na naší škole jsou uvedeny na plakátu, budou vyhlášeny místním rozhlasem, zaslány SMS přes mRozhlas a najdete je také v této sekci

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY - ČTĚTE POZORNĚ!!!

- Žádosti o přijetí nebo žádosti o odklad se předávají škole POUZE ve čtyřech stanovených formách na plakátu. Žádosti stahujte z webu (menu "Dokumenty"), popř. si je vyzvedněte (pouze v roušce) v nějaký den zápisu přímo ve škole.

- Dbejte na řádné a úplné vyplnění žádostí!!! V opačném případě nemůže být žádost podstoupena správnímu řízení.

- V případě žádosti o odklad musí být součástí žádosti vyjádření příslušného šk. poradenského zařízení (SPC, PPP) a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa. Zajistěte si je nejlépe včas a dopředu, urychlíte tím proces správního řízení. Pokud tyto dokumenty nebudou součástí žádosti, řízení se musí zastavit a budete vyzváni k jejich dodání s termínem dodání.

- Další dokumentace nutná k přijetí dítěte (souhlas GDPR, desatero prvňáčka, dotazník...) vám bude předána na mimořádné schůzce po skončení krizového stavu.

- Pokud budete tápat, nebudete si vědět rady, budete mít jakýkoliv dotaz volejte na 724 939 799

 

18. března 2020

Škola i v této smutné době žije dál svým životem. Ředitel se školníkem jsou každý den na pracovišti k zajištění nezbytných každodenních úkolů. Uklizečky dezinfikují a uklízí parním čističem. Kuchařky vaří pro důchodce a zaměstnance školy. Pedagogičtí pracovníci v MŠ šijí roušky. Pedagogičtí pracovníci ZŠ zadávají úkoly, opravují a vymýšlí domácí výuku. Jak vidíte, práce je dost i bez dětí :) Pokud nejsme ve spojení přímo ve škole, pak pořádáme pravidelné videokonference přes internet. V pátek 20. března 2020 budeme opět zadávat týdenní úkoly pro II. st. na webové úložištěI. st. komunikuje každý den. Domluvili jsme se také, že objem prací přizpůsobíme větším rodinám, aby nedocházelo k velké zátěži. Budeme s vámi stále ve spojení, sledujte web a opatrujte se.

17. března 2020

Zaměstnanci školy se kromě dobře nastartované výuky (máme hezké zpětné vazby, vážíme si toho, vážíme si lidí, co jen nebrblají, ale umí i pochválit) přes internet snaží pomáhat i jiným způsobem. Rozhodli jsme se, že nezrušíme vaření obědů pro důchodce, abychom snížili na minumum jejich cesty za potravinami. Dále jsme včera začali šít ve škole roušky. Dneškem pokračujeme a snad je v brzké době dáme k dispozici tam, kde jsou nejvíce třeba.

16. března 2020

Dnešním dnem byl zrušen Den otevřených dveří ZŠ na neurčito nebo úplně. Zápis do ZŠ zatím zůstává, popř. dojde k posunutí termínu na poslední dubnový týden. Den otevřených dveří MŠ a zápis do MŠ zatím zůstává. Aktuální informace, změny a termíny se dozvíte zde. Ekonomka školy bude pro výdej žádostí o ošetřovné při péči o dítě do 10 let k dispozici v tomto týdnu 16.3.2020 a 20.3.2020 od 8h - 14h, v dalších týdnech vždy ve středu a v pátek ve stejný čas. 

13. března 2020

 

Žákům byly dnes zaslány poprvé úkoly, dále budou zasílány dle frekvence stanovené výšeVytvořena webová úložiště pro II. st. Každý třídní zaslal svým žákům odkaz na webové úložiště třídy (e-mailem nebo přes WhatsApp). Každá třída má svůj vlastní prostordo jiných tříd se nedostanou (z tohoto důvodu neuvádíme odkazy na třídy zde). Pokyny k vypracování jsou součástí každého zadání z jednotlivých předmětů. Webové úložiště třídy je děleno podle vyučovaných předmětů - pokud v příslušném adresáři předmětu zatím zadání není, bude dodáno dle potřeby (kontrolujte každý den!) Všechna zadání jsou ve formátu .pdf, tedy neupravitelný formát, zobrazený všude stejně. K otevření potřebujete Adobe Reader (je běžně nainstalovaný na všech PC, pokud ne, stahujte např. zde).

 

Věříme v poctivost a pracovitost každého žáka v tomto krizovém období. Mějte na paměti, že známky, byť z domácího vzdělávání, se vám započítávají do průměru a vše, co se samostudiem naučíte budete aktivně využívat po návratu do školy nejen v tomto šk. roce, ale i dále.

 

Dnes bylo po jednání starosty obce Liběšice Jaroslava Nepovíma a ředitele školy Mgr. Jana Táborského rozhodnuto o uzavření mateřské školy Sluníčko od 17. března 2020 do odvolání. V pondělí 16. března 2020 bude provoz ukončen po obědě, je nutné zajistit odchod všech dětí. Děkujeme za pochopení.

11. března 2020

 

Žádáme všechny žáky, kteří si nevyzvedli veškeré učební pomůcky (učebnice, sešity, prac. sešity apod.), aby tak učinili zítra 12. března 2020 od 8h do 12h. Návštěvu školy také využijte k vyklizení šatní skříňky (úklid+odnést věci na vyprání). Tato opatření stanovujeme proto, že termín uzavření je dlouhodobě neznámý a je nutné přijmou preventivní (hygienická) opatřeníV případě jakýchkoliv komplikací kontaktujte svého třídního učitele pro individuální domluvu.

 

Žáci dostanou první sérii domácích prací v pátek 13. března 2020Každý třídní komunikuje se svou třídou vybraným způsobem:

 

1. ročník - školní web + WhatsApp, 2. ročník - školní web + WhatsApp, 3. ročník - školní web + e-mail, 4. ročník - školní web + WhatsApp, 5. ročník - školní web + WhatsApp + e-mail, 6. ročník - nově zřízené webové úložiště školy + WhatsApp, 7. ročník - nově zřízené webové úložiště školy + WhatsApp, 8. ročník - nově zřízené webové úložiště školy + WhatsApp, 9. ročník - nově zřízené webové úložiště školy + WhatsApp

 

Frekvence zasílání úkolů: I. st. - třídní komunikují každý den, II. st. učitelé zasílají zadání domácích prací na nově zřízené webové úložiště jednou za týden. Zpětnou vazbu na vypracované úkoly stanoví konkrétní vyučující (většinou formou fotografií vypracovaných úkolů zaslaných přes WhatsApp). 

10. března 2020

Na základě dnešního jednání Bezpečnostní rady státu vás informujeme, že od 11. března 2020 jsou uzavřené ZŠ, SŠ, VOŠ a VŠ v České republice, a to až do odvolání. MŠ se toto opatření zatím netýká. Další kroky budeme stanovovat ihned, jakmile dostaneme oficiální pokyny z MŠMT. Je více než nutné si pravidelně kontrolovat e-mailovou schránku (rodiče i žáci), neboť ta zůstane jako důležitý komunikační prostředek mezi školou a rodinou. Zároveň je velmi důležité pravidelně sledovat webové stránky školy. V případě delšího uzavření škol budeme práci pro žáky zasílat elektronicky. Děkujeme za pochopení.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy je k dispozici u ekonomky školy (po tel. domluvě na 775734437) nebo ke stažení zde.