Covid-19

COVID-19

AKTUÁLNÍ INFORMACE OHLEDNĚ PROVOZU ŠKOLY

(řazeno od nejnovějších po nejstarší, informace starší 2 měsíců se mažou)

 

datum

aktuální informace

7. dubna 2021

Dnešním dnem MŠMT zveřejnilo Manuál k zajištění škol vzhledem ke COVID-19. Vybíráme z něho a z dalších návazných dokumetů (MŠMT jich poslalo dva dny před návratem žáků devět, s počtem stran přes 90...) podstatné informace pro zákonné zástupce:

 •  pouze povinné předškolní vzdělávání ve skupinách max. 15 dětí, nebo děti rodičů z krizové infrastruktury (výčet profesí dole v Manuálu).
 •  v týdenních rotacích - začíná 1.+3.+5. ročník, další týden chodí do školy 2.+4.ročník. 2. stupeň zatím distančně s možností skupinové konzultace do počtu 6 žáků či individuální konzultace 1 žák+1 učitel. Žáci 1.st. ZŠ, jejichž rodiče pracují v krizové infrastruktuře (výčet profesí dole v Manuálu), mají povolenou osobní přítomnost i v době, kdy v jejich třídě probíhá distanční výuka. Takoví žáci se distančně vzdělávají v prostoru ŠD a jejich přítomnost je nutné dopředu nahlásit řediteli školy.
 • ŠD pouze pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupin jako ve třídách + pro děti rodičů, pracujících v krizové infrastruktuře
 • SVČ zákaz osobní přítomnosti
 • ŠJ pouze pro prezenčně vzdělávané žáky, oddělené skupiny přítomných žáků, neumožnění samoobslužného výdeje, u jednoho stolu max. 4 strávníci a min. 1,5 mezi stoly

 • od dětí MŠ/žáků ZŠ se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti 
 • nejsou stanovena žádná plošná pravidla pro organizaci vstupu do budovy a pohybu před ní
 • děti MŠ/žáci ZŠ s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit
 • každá osoba je povinna při vstupu do budovy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZ (žáci minimálně chirurgickou roušku, ostatní respirátor FFP2 či KN95). Děti mají výjimku z tohoto opatření. 

TESTOVÁNÍ:

 • škola je povinna 2x týdně před zahájením výuky provést u dětí MŠ/žáků ZŠ, pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy, kteří přicházejí do styku s dětmi MŠ/žáky ZŠ, realizaci testování neinvazivních antigenních testů LEPU, tzv. samoodběrem (výjimku mají děti MŠ a žáci 1.-3. ročníku ZŠ, kde může být přítomen zákonný zástupce).
 • v tělocvičně školy bude zřízeno testovací centrum pro všechny příchozí děti MŠ/žáky ZŠ. Obecně platí postup -> jakmile vstoupím od 6h do 7.55h (do 7.40h na zazvonění) do školy, mé kroky vedou do tělocvičny, kde se dozvím naprosto všechny podrobné instrukce.
 • základní schéma návazných postupů při testování je dole na diagramu.
 • případy, kdy není nutné testovat, přesné postupy v případě výskytu pozitivního testu, přechodu na distanční výuku celé třídy apod. najdete dole v Mimořádném opatření Vlády ČR a Manuálu MŠMT.
 • nikdo není k testování dětí MŠ/žáků ZŠ nucen, důsledkem neúčasti je pouze nemožnost přítomnosti na prezenčním vzdělávání, absence bude omluvená a ze strany školy není stanovena povinnost tuto prezenční výuku nahradit distanční formou. To ale samozřejmě neznamená, že vzdělávání není v případě nepřítomnosti ve škole povinné. Věřte, že nám podmíněnost přítomnosti dětí MŠ/žáků ZŠ ve škole testováním, není vůbec sympatická, nicméně v současné chvíli nelze zajistit bezpečnost dětí MŠ/žáků ZŠ jiným způsobem.

MANUÁL MŠMT     MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČR     DIAGRAM POSTUPŮ

INFOLETÁK PRO ŽÁKY     INFOLETÁK PRO RODIČE

6. dubna 2021

Vláda ČR proudloužila krizové opatření č. 200 minimálně do 11.dubna 2021 a stav pokračuje v režimu součaných opatření. Od 12. dubna 2021 je očekáván návrat dětí do MŠ a žáků do ZŠ

2. dubna 2021 plakat

Nemůžeme do školy, nemůžeme za kamarády, nemůžeme sportovat, nemůžeme za kulturou, ale můžeme si doma zazpívat, zatančit a zablbnout. V tomto duchu vyhlašujeme výzvu pro všechny žáky školy k natočení videa, klipu... Je to zcela vaše, žádné téma, jakákoliv muzika, kdokoliv na videu. Je tu jeden jediný cíl - video by mělo pobavit, ne urazit. Níže si prohlédněte plakát k výzvě a motivační video od nás, učitelů! Tímto videem přejeme mimo jiné všem krásné Velikonoce! Užívejte a sdílejte :) Žákovská videa zasílejte formou odkazu, sdílení na soutez@zsmslibesice.cz , a to nejpozději do 19. dubna 2021! Soutěžíte o ceny, držíme palce!

PLAKÁT K VÝZVĚ

29. března 2021

MŠMT zveřejnilo první fázi postupného otevírání škol. K nahlédnutí je dokument zde. Termíny v něm chybí a budou se stanovovat až v souladu s aktuálním opatřením Vlády ČR.

Ve čtvrtek 1. dubna 2021 jsou velikonoční prázdniny neprobíhá on-line výuka. V pátek 2. dubna a v pondělí 5. dubna 2021 jsou státní svátky. Vše již zohledněno v rozvrzích.

24. března 2021

Průběžná informace o úplatách v ŠD a MŠ:

 • leden + únor 2021 úplata stržena pouze pro MŠ a 1. a 2.ročník ZŠ
 • březen 2021 nic nestrženo kompletně za ŠD a MŠ
22. března 2021

Vláda ČR proudloužila 18. března 2021 krizové opatření č. 200 minimálně do 28. března 2021 a stav pokračuje v režimu součaných opatření. 

9. března 2021

Vzhledem k mimořádným opatřením proběhnou letošní zápisy do 1. třídy základní školy i do mateřské školy na školní rok 2021/2022 v pozměněné formě, velmi podobné minulému roku. Podrobné informace najdete na úvodní stránce webu pro ZŠ a v menu pro mateřskou školu pro MŠ.

27. února 2021

Vláda ČR dnešním dnem přijala krizové opatření č. 200, které nad rámec současných omezení nařizuje od 26. února 2021:

 • zákaz osobní přítomnosti dětí v MŠ; mateřská škola bude distančně vzdělávat poslední povinný ročník školní docházky dle metodiky MŠMT (zaslána do škol bude začátkem týdne); ostatním nepovinným třídám MŠ budou zasílány náměty na práci, tipy, různé úkoly apod. 
 • zákaz osobní přítomnosti žáků v 1. a 2. ročníku; žáci nastoupí distanční výuku 8. března 2021 po jarních prázdninách a přidají se tak ke zbytku žáků školy
 • POZOR, rodiče se opakovaně ptají na potvrzení uzavření školy - toto potvrzení se po změně zákona nevydává už od října  2020; aktuální informace k čerpání ošetřovného najdete zde.
19. února 2021

Dnešním dnem byl z Rozhodnutí KHS Ústí nad Labem uzavřen 2. ročník naší školy. Žáci a všichni pedagogičtí pracovníci, co s nimi byli ve styku, mají nařízenou karanténu od 20. února do 26. února 2021 a jsou povinni se podrobit laboratornímu vyšetření na COVID-19. Bližší informace v ROZHODNUTÍ.

Při žádosti o ošetřovné postupujte podle instrukcí v následujícím odkaze: ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ

15. února 2021

 

Čím má situace ve školství bezvýchodnější konec, tím se rojí více otázek. Na toto téma jsem jednal 8. 2. 2021 s předsedou školské rady panem J. Božíkem. Domluvili jsme se spolu, že výsledky jednání zveřejní na facebookovém profilu, kam rodiče píší své postřehy. Nicméně se závěry vás seznámím i zde:

- další navýšení počtu on-line hodin: Zatím nebude, rozdíly mezi úrovní dětí jsou propastnější… Evidujeme velké procento žáků, kteří nezvládají ani současný stav. Žáci mají k on-line hodinám další samostatnou práci, výuka není pouze o on-line hodinách. Pozor! Neplatí příměr – čím více on-line hodin, tím lepší kvalita výuky! Pozornost dětí zásadním způsobem klesá po 3-4 on-line hodinách, veškeré další jsou bez očekávaného efektu. Otázky k zamyšlení: Na kolik procent vnímají žáci 6. vyučovací hodinu prezenční výuky? Proč se tam, pokud rozvrh dovolí, dávají výchovy, praktika apod.? Všichni žáci mají od učitelů nabídnuté dobrovolné hodiny (i když tam přijde sotva polovina žáků), každý může kdykoliv kontaktovat jakéhokoliv učitele a požádat o individuální hodinu navíc k dovysvětlení, neučte se se svými dětmi, to je naše práce. Žáci všechno vědí, jen rodiče neinformují.

- elektronická žákovská knížka: Na toto téma se bavíme už několik let. Všechno má své výhody, ale i nevýhody, kterých si mnohdy nejsou rodiče vědomi. Současná distanční výuka nám ukázala, jaký může být problém se jenom např. přihlásit do svého účtu a pamatovat si heslo, které jsem si sám změnil… A to nemluvím o potřebě žádoucí techniky, která v mnohých rodinách chybí (ne všichni mají smartphone). V současné chvíli je připravována anketa k zavedení elektronické žákovské knížky, vyjádřete se prosím v co největším počtu. Organizace bude podobná jako v případě ankety školní jídelny (její výsledky se aktuálně zpracovávají).

- pozitivní zprávy od rodičů: Děkujeme všem rodičům, kteří se vyjádřili velmi kladně k zabezpečení distanční výuky našimi vyučujícími. Věřte, že děláme maximum, aby vše probíhalo v co nejvyšší kvalitě, a nesetkáváme se vždy s dobrou zpětnou vazbou ze strany žáků.

- testování žáků: Upřímně…nastíněný model průběhu testování zaměstnanci školy je těžko představitelné. Přes půl roku se zdravotníci, provádějící testování lidí, chrání od hlavy až k patě v oblecích, které by snad vydržely atomovou válku, ale zaměstnancům škol bude stačit rouška a gumové rukavice? První výsměch. Pracovníci škol jsou proškoleni k nakládání s infekčním materiálem? Má to snad někdo v náplni práce? Může to vůbec nějaký zaměstnavatel po svých zaměstnancích chtít? Vezme na svá bedra riziko, že se zaměstnanec při testování nakazí a bude po zaměstnavateli následně požadovat ušlý zisk po dobu nemoci či karantény? Druhý výsměch. Testování jednoho žáka (příprava, proškolení, samotný akt, ukončení…) zabere zhruba 5-10 minut, i dítě na 1. st. si dokáže spočítat, jak dlouho by to trvalo u škol s 200, 300, 500, ale i 800 a více dětmi. Testují vás prodavačky v marketu při nákupu? Testují vás uklízečky, když vstoupíte do práce? Testuje vás řidič, když nastoupíte do MHD?  Opět výsměch. Zdůrazňuji, že se těšíme na návrat dětí do škol, jako nikdo jiný, ale za takových podmínek je to minimálně na hraně zákona a za hranicí reality. Návrat do škol musí především proběhnout individuálně, v bezproblémových okresech či obcích už to mohlo být dávno. Školy nebo třídy zavírat jen lokálně, upusťme už konečně od globálních postupů, které nevedou nikam…

Jan Táborský, ředitel školy

V návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR bylo krizovým opatřením rozhodnuto, že provoz škol zůstává od 15. února 2021 stále ve stejném režimu jako doposud. Co vymyslí od 1. března 2021 bude opravdu zajímavé... 

3. února 2021

Z důvodu aktuálních vládních opatření jsme nuceni zrušit oblíbený projekt EDISON. Letos k nám na školu žádní stážisti ze zahraničí bohužel nepřijedou. Budeme doufat, že si vše nahradíme příští rok.

27. ledna 2021

Od 1. února 2021 dojde k následujícím změnám:

 • navýšení počtu on-line hodin u vybraných důležitých předmětů. K tomuto závěru jsme se rozhodli na pedagogické radě vzhledem k zatím neutěšené situaci s docházkou dětí do školy. Upravený rozvrh žáci opět dostanou od třídních učitelů.
 • začne platit aktualizovaná verze školního řádu, která přináší spoustu novinek zejména v oblasti distanční výuky, pozdních příchodů do on-line hodin, "vymlouvání" se na technické problémy (zatímco např. sourozencům vše zázračně funguje), focení vyučujících při on-line hodinách, postupy v případě neomluvených hodin a další. Je nanejvýš důležité se s ní seznámit (žáci i rodiče), abychom předešli případným komplikacím a nedorozuměním. Nová verze zde a v menu "Dokumenty".

Od 1. února 2021 do 14. února 2021 se také nemění nic v docházce do školy a provoz školy zůstává ve stejném režimu jako tento týden...a to jsme se tolik těšili...

22. ledna 2021

Informace k příštímu týdnu od 25. ledna do 29. ledna 2021:

 • provoz školy ve stejném režimu, jako tento týden
 • lyžařský výcvik zrušen
 • v pondělí je komisionální přezkoušení (rodiče informovaní třídními učiteli), v úterý pedagogická rada (uzavírání klasifikace, konečné hodnocení), v pátek pololetní prázdniny (výuka neprobíhá), další dny v týdnu jsou v režii učitelů, rozvrh bude opět žákům zaslán
 • ve čtvrtek bude výpis z vysvědčení předán elektronickou formou na školní e-maily jednotlivých žáků; až budou žáci fyzicky přítomní ve škole, bude jim předán originál výpisu z vysvědčení
 •  je tu jistý předpoklad, že v pondělí 1. února 2021 se opět sejdeme s některými žáky ve škole, těšíte se? My už opravdu ano...
17. ledna 2021

Průběžné informace k hodnocení za 1. pololetí šk. roku 2020/2021:

 • na výpisu z vysvědčení budeme hodnotit běžnou klasifikací, na kterou jsou všichni rodiče zvyklí
 • slovní hodnocení, které je jako každým rokem pro žáky s diagnostikovanými poruchami učení (např. dyslexie, dyskalkulie atd.) vypracováno na žádost zákonného zástupce, nebude letos zpracováno žádné, neboť na výzvu třídních učitelů nikdo žádost o slovní hodnocení nepodal
 • žáci, kteří mají málo známek, vychází jim 4-5 nebo dokonce čistá 5, budou od příštího týdne kontaktováni třídními učiteli a vyzváni ke konzultaci ve škole. Na konzultaci budou přezkoušeni ze zameškaného (popř. problematického) učiva. Kdo se nedostaví a zůstane mu nedostatečný počet známek, čeká ho na konci ledna komisionální přezkoušení z celého pololetí (popř. hodnocení nedostatečnou).
 • žáci, kteří nemají omluvenou nepřítomnost na on-line hodinách, budou řešeni podle celkového počtu neomluvených hodin dle pokynu MŠMT (od udělení výchovného opatření až po svolání výchovné komise za účasti zástupce OSPODu). Zákonní zástupci těchto žáků budou kontaktováni třídním učitelem

Od 1. února 2021 bude aktualizován školní řád. Doplněna a aktualizována budou zejména pravidla pozdních příchodů na on-line hodiny. V případě prezenční výuky je podle školního řádu více jak 10 minut považováno za nutnost omluvení celé vyučovací hodiny. V případě distanční výuky (on-line hodiny) bude tento limit školním řádem zkrácen. Aktualizovaný školní řád bude k dispozici na webových stránkách, sledujte změny, předejdete případných budoucím problémům.

8. ledna 2020

 

Provoz školy od 11. ledna do 22. ledna 2020 je zatím ve stejném režimu jako tento týden, tedy: 

 • ZŠ: povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku v homogenních skupinách, stále platí zákaz zpěvu a sportovních činností, povinnost nošení roušek (nebo jiných prostředků zabraňujících šíření kapének) po celou dobu pobytu v budově školy, umožněny individuální konzultace ve škole (jeden žák+učitel+může být rodič) - případné konzultace domlouvat u třídních učitelů v souladu s rozvrhem distanční výuky; všechny ostatní ročníky se vzdělávají distančním způsobem přes své Google účty; plavecký výcvik stále odložen; s největší pravděpodobností bude zrušen i lyžařský výcvik, zatím neposílejte další zálohové platby

 • MŠ: běžný režim s důrazným doporučením nošení roušek (nebo jiných prostředků zabraňujících šíření kapének) pro děti a pedagogické zaměstnance; ostatní zaměstnanci+osoby pohybující se v MŠ mají povinnost nošení roušek; vstup třetích osob do prostor MŠ jen v nezbytně nutných případech. 

 • ŠD: umožněn provoz pouze pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení podmínky homogenity - zvlášť oddělení pro 1. ročník, zvlášť pro 2. ročník, bez možnosti kontaktu v jedné místnosti.

 • SVČ: zakázána osobní přítomnost účastníků

 • ŠJ: jídelna otevřena pouze pro žáky prezenční výuky a přítomné zaměstnance školy; rozestupy 1,5m mezi stoly, max. počet u jednoho stolu jsou 4 žáci 

5. ledna 2020

Vzhledem k neustálým změnám v přítomnosti žáků a dětí ve škole zveřejňujeme informace, jakým způsobem se vypočítávala úplata za MŠ a ŠD v měsících říjen, listopad a prosinec. Na konci dalšího měsíce ledna bude opět upravena dle zákonných podmínek.

MŠ: pro všechny úplata za říjen ponížena o 120,- Kč, bude odečteno z listopadové a prosincové platby; děti, které docházely do MŠ při omezení, platí za listopad celou úplatu; děti, které nedocházely do MŠ při omezení, platí 140,- Kč

ŠD: úplata za říjen ponížena o 55,- Kč, bude odečteno z listopadové a prosincové platby; 1. a 2. třída úplata listopad ponížena na  47,- Kč a 3. až 9. třída úplata listopad 0,- Kč;  9. třída úplata prosinec 0,- Kč a 1. až 8. třída úplata prosinec 97,- Kč

Případné dotazy k úplatám směřujte na ekonomku školy. 

31. prosince 2020

Jak jistě všichni víte ze sdělovacích prostředků, od 4. ledna do (zatím) 10. ledna 2021 se nám opět mění provoz školy dle následujících pravidel:

 • ZŠ: povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku v homogenních skupinách, stále platí zákaz zpěvu a sportovních činností, povinnost nošení roušek (nebo jiných prostředků zabraňujících šíření kapének) po celou dobu pobytu v budově školy, umožněny individuální konzultace ve škole (jeden žák+učitel+může být rodič) - případné konzultace domlouvat u třídních učitelů v souladu s rozvrhem distanční výuky. Všechny ostatní ročníky se vzdělávají distančním způsobem přes své Google účty-je nutné sledovat úkoly! U některých žáků se tak opakovaně neděje i přes několikeré upozornění. Blíží se konec pololetí, dejte si pozor na zajištění dostatečného množství známek! Distanční vzdělávání je povinné ze zákona, vzhledem k opakované a neomluvené nepřítomnosti některých žáků na on-line hodinách a k množství nevypracovaných úkolů u stejných žáků, budeme od ledna takovéto případy posuzovat jako záškoláctví a budeme je dále řešit dle příslušných zákonů. Absolutně není možné současnou situaci zneužívat a "schovávat se" za neosobní distanční výuku; plavecký výcvik stále odložen
 • MŠ: běžný režim s důrazným doporučením nošení roušek (nebo jiných prostředků zabraňujících šíření kapének) pro děti a pedagogické zaměstnance; ostatní zaměstnanci+osoby pohybující se v MŠ mají povinnost nošení roušek; vstup třetích osob do prostor MŠ jen v nezbytně nutných případech. Aktualizovaný Manuál k provozu MŠ.
 • ŠD: umožněn provoz pouze pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení podmínky homogenity - zvlášť oddělení pro 1. ročník, zvlášť pro 2. ročník, bez možnosti kontaktu v jedné místnosti.
 • SVČ: zakázána osobní přítomnost účastníků
 • ŠJ: jídelna otevřena pouze pro žáky prezenční výuky a přítomné zaměstnance školyrozestupy 1,5m mezi stoly, max. počet u jednoho stolu jsou 4 žáci
14. prosince 2020

Zatím jediná změna, která nás čeká od příštího týdne, je vyhlášení "Dnů boje proti COVID-19", jak MŠMT nazvalo uzavření všech škol ve dnech 21. a 22. prosince 2020. Naposledy před svátky se tedy s žáky ZŠ uvidíme v pátek 18. prosince 2020. MŠ funguje beze změny, školní jídelna pro děti z MŠ samozřejmě vaří.

3. prosince 2020

Přesné podmínky provozu školy od 7. prosince 2020: 

 • : nadále stejné podmínky jako v týdnu od 30.11. + plavání - aktuálně řešíme s bazénem, v pátek 4.12. bychom měli dostat konečnou informaci, zda bude bude možné v pondělí 7.12. výuku plavání začít (info dostanete od třídních učitelů).
 • : nadále stejné podmínky jako v týdnu od 30.11.
 • ŠD: nově umožněno spojit maximálně dvě stále stejné třídy bez ohledu na ročník, tedy ŠD se vrací do běžného provozu podle následujících pravidel: 1. oddělení = 1. ročník, 2. oddělení = 2.+3. ročník, 3. oddělení = 4.+5. ročník a 4. oddělení se řídí dle rotační výuky (tzn. od 7.12. otevřené pro 7. ročník, další týden pro 6. a 8. ročník). 9. ročník bohužel není možné přiřadit k ani jedné skupině, neboť jsou ve škole prezenčně každý týden a střídali by se ve skupinách-tento problém řešíme s deváťáky individuálně.
 • SVČ: prezenční činnost povolena do maximálně 10 účastníků; vzhledem k zakázané sportovní činnosti, většímu počtu dětí na kroužku než 10 a dalším drobnostem bude provoz SVČ velmi individuální. Pokud to bude možné, bude to mít smysl a efekt, některé kroužky se otevřou, v opačném případě budou otevírat za příznivé epidemické situace až v lednu; všichni účastníci se podrobnosti dozví od svých vedoucích.
 • ŠJnadále stejné podmínky jako v týdnu od 30.11. 

Rotační výuka 6., 7. a 8. ročník: 

v týdnu od 7. prosince do 11. prosince 2020 se prezenčně učí 7. ročníkRozvrh na tento týden obdrží žáci od svého třídního učitele do 4. 12. a na další týdny vždy aktuálně dle situace. 6. a 8. ročník se učí distančně z domova - úkoly budou zadávány na nové účty žáků.

- v týdnu od 14. listopadu do 18. prosince 2020 se prezenčně učí 6. a 8. ročník. Rozvrh na tento týden obdrží žáci od svých třídních učitelů a na další týdny vždy aktuálně dle situace. 7. ročník se učí distančně z domova - úkoly budou zadávány na nové účty žáků. 

Celý plán je opřený o aktuální opatření MŠMT, pokud se v příštích dnech opět změní, celé se to rozpadne a budeme plánovat znovu... Sledujte web! 

24. listopadu 2020

Přesné podmínky provozu školy od 30. listopadu 2020:

 • : prezenční výuka pro všechny ročníky I.st.; prezenční výuka žáků 9. ročníku; 6.,7. a 8. ročník rotační výuka (podrobnosti dole); stále platí zákaz zpěvu a sportovních činností (včetně plavání); povinnost nošení roušek (nebo jiných prostředků zabraňujících šíření kapének) po celou dobu pobytu v budově školy; školy v přírodě, sportovní kurzy a školní výlety se nemohou konat; umožněny individuální konzultace žákům na distanční výuce (jeden žák+učitel+může být rodič) - případné konzultace domlouvat u třídních učitelů v souladu s rozvrhem výuky.
 • : běžný režim s důrazným doporučením nošení roušek (nebo jiných prostředků zabraňujících šíření kapének) pro děti a pedagogické zaměstnance; ostatní zaměstnanci+osoby pohybující se v MŠ mají povinnost nošení roušek; do prostor šatny může jít s dítětem doprovázející osoba (na nezbytnou dobu)
 • ŠDpovinnost nošení roušek (nebo jiných prostředků zabraňujících šíření kapének); pouze pro prezenčně vzdělávané žáky 1., 2., 3. a 4. ročníku - z důvodu dodržení homogenity jednoho oddělení nejsme schopní personálně ani prostorově zajistit provoz družiny 5. - 9.ročníku; provoz ŠD je upraven od 6.00h do 15.30h; provoz ŠD se ještě může změnit podle počtu přihlášených účastníků vždy tak, abychom byli schopní zvládnout podmínky hygienické, MŠMT, organizační a prostorové, což věřte, není ale vůbec jednoduché...
 • SVČ: prezenční činnost zakázána s výjimkou od 25. listopadu 2020 umožněny individuální konzultace (případně domlouvat s vedoucím zájmové aktivity v souladu s rozvrhem výuky)
 • ŠJ: jídelna otevřena pouze pro žáky prezenční výuky a přítomné zaměstnance školy; rozestupy 1,5m mezi stoly, max. počet u jednoho stolu jsou 4 žáci

Rotační výuka 6., 7. a 8. ročník:

- v týdnu od 30. listopadu do 4. prosince 2020 se prezenčně učí 6. a 8. ročník. Rozvrh na tento týden obdrží žáci od svých třídních učitelů a na další týdny vždy aktuálně dle situace. 7. ročník se učí distančně z domova - úkoly budou zadávány na nové účty žáků.

v týdnu od 7. prosince do 11. prosince 2020 se prezenčně učí 7. ročník. Rozvrh na tento týden obdrží žáci od svého třídního učitele 4. 12. a na další týdny vždy aktuálně dle situace. 6. a 8. ročník se učí distančně z domova - úkoly budou zadávány na nové účty žáků.

Celý plán je opřený o aktuální opatření MŠMT, pokud se v příštích dnech opět změní, celé se to rozpadne a budeme plánovat znovu... Sledujte web!