Covid-19

COVID-19

AKTUÁLNÍ INFORMACE OHLEDNĚ PROVOZU ŠKOLY

(řazeno od nejnovějších po nejstarší, informace starší 2 měsíců se mažou)

 

datum

aktuální informace

24. srpna 2021

Aktuální informace k provozu školy od 1. září 2021 do 10. září 2021:

 • ZŠ: přítomnost všech žáků školy, testování 1. 9. 2021 všichni žáci kromě 1. ročníku + 2. 9. 2021 testování1. ročníku, 6. 9. 2021 testování všech žáků školy a 9. 9. 2021 testování všech žáků školy (na testování dodány testy Genrui)
 • ŠD: běžný režim
 • SVČ: aktivity se rozbíhají až od 1. 10. 2021, do té doby počkáme, jak se situace bude vyvíjet
 • ŠJ:  běžný režim (max. 6 strávníci u stolu, rozestupy 1,5 m)
 • MŠ: běžný režim + zákaz vstupu třetích osob do prostoru šaten (preventivní opatření) s výjimkou rodičů dětí třídy Broučci (standardně na dobu adaptace-konec září)
 • Obecně: ochrana dýchacích cest - každá osoba při vstupu do školy a pohybu ve společných prostorech, ve třídách bez ochrany dýchacích cest, netestovaní musí mít ochranu dýchacích cest ve všech prostorech školy, po vstupu do školy preventivní dezinfekce rukou, ve všech prostorech školy dezinfekce rukou

7. června 2021

Od 8. června 2021 nemusí ve třídách nosit žáci ani učitelé roušky. Povinnost zůstává ve společných prostorech a o přestávkách.

3. června 2021

Aktuální informace provozu školy od 7. června 2021:

 • na všech provozech platí stejné podmínky jako minulý týden

2. června 2021

Průběžná informace o stržených úplatách v ŠD a MŠ:

 • MŠ: květen 2021, strženo již všem 280,- Kč
 • ŠD: květen 2021, 1. - 5. ročník = 74,- Kč a 6. - 9. ročník = 51,- Kč
 • úplata za červen již bude celá pro všechny

26. května 2021

Aktuální informace provozu školy od 31. května 2021:

 • ZŠ: přítomnost všech žáků školy, testování 1x týdně (pondělí, nebo první den přítomnosti); stejné podmínky jako minulý týden
 • ŠD: běžný režim
 • SVČ: stejné podmínky jako minulý týden
 • ŠJ:  běžný režim
 • MŠ: umožněna přítomnost rodičů v šatně MŠ s ochranným prostředkem dýchacích cest (respirátor)
 • Obecně: ruší se zákaz vstupu třetích osob do školy, školní výlety jsou povoleny (za dodržení mimořádných opatření), prodloužena lhůta bez testování z 90 na 180 dnů po prodělání nemoci COVID-19 (toto platí od 24.5.2021 ovšem informace přišla do škol pozdě a v pondělí byly otestované i děti, kterým skončila 90 denní lhůta)
18. května 2021

Aktuální informace provozu školy od 24. května 2021:

 • ZŠ: 1. st. a nově i 2. st. bez rotace, osobní přítomnost všech žáků školy. Testování pouze 1x týdně všichni žáci (pondělí, nebo první den přítomnosti). Nově povoleno sportování ve vnitřních prostorech při splnění podmínky 1 osoba na 15m2 plochy.
 • ŠD: všechna čtyři oddělení ve standardním režimu (nezapomeňte nahlásit nové odchody ze ŠD)
 • SVČ: je možné se setkat ve skupině až 50 testovaných účastníků uvnitř a až 100 účastníků venku. Pro naše SVČ dostačující podmínky. Otázkou zůstává, zda kroužky na posledních 14 dní rozjíždět, za normálního stavu totiž ke konci května aktivity SVČ končí. Toto si rozhodne každý vedoucí samostatně a s dětmi se případně spojí. Výjimku tvoří kroužky spadající pod J. Sedlákovou - ta je až do konce června stále v pracovní neschopnosti.
 • ŠJ: návrat samoobslužného výdeje, u jednoho stolu max. 4 strávníci a min. 1,5 mezi stoly
 • MŠ: zrušen zákaz zpěvu

TESTOVÁNÍ: Dle informace z minulého týdne budou testy firmy Sejoy. Instruktážní video zde.

12. května 2021

Aktuální informace provozu školy od 17. května 2021:

 • ZŠ: 1. st. nově bez rotace, konečně osobní přítomnost všech žáků 1. - 5. ročníku; 2. st. v našem kraji stále rotační výuka - 6. + 8. ročník distančně z domova a nově prezenčně nastoupí žáci 7. a 9. ročníku. Přesný rozvrh bude zaslán třídními učiteli. Testování v našem kraji zatím beze změn: žáci 2. st. 2x týdně (pondělí+čtvrtek) a žáci 1.st. 1x týdně (pondělí)
 • ŠD: nově se ruší veškerá omezení a provoz se vrací do normálu s jednou výjimkou - 4. oddělení 2. st. (žáci 7. a 9.ročníku) zůstává příští týden uzavřeno z důvodu rekonstrukce podlahy.
 • SVČ: podmínky stejné, jako minulý týden
 • ŠJ: podmínky stejné, jako minulý týden

TESTOVÁNÍ: Druhý tendr na dodávku testů do škol vyhrála firma Targo Promotion, která dodá testy od firmy Sejoy (test je téměř stejný jako aktuálně užívané Singclean). Instruktážní video pro rodiče uvedeme zde, až bude zveřejněno.

4. května 2021

Aktuální informace k provozu školy od 10. května 2021:

 • ZŠ: konečně se v našem kraji otevírá i 2. st. ZŠ - jako první nastoupí k prezenční výuce žáci 6. a 8. ročníku. Přesný rozvrh hodin jim bude zaslán třídními učiteli. Rotačně se budou střídat s žáky 7. a 9. ročníku, kteří půjdou do školy o týden později. Testování žáků 2. st. bude probíhat 2x týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek - podrobnosti žákům opět sdělí třídní učitelé. Testování žáků 1. st. 1x týdně vždy v pondělí.
 • MŠ: k docházce se mohou vrátit všechny děti, bez testování
 • ŠD: pouze pro prezenčně vzdělávané žáky 1. st. (+pro děti rodičů, pracujících v krizové infrastruktuře) za dodržení homogenity skupin jako ve třídách. Z tohoto důvodu zatím není možné otevřít ŠD pro žáky 2. st., neboť je pro ně jen jedno oddělení.
 • SVČ: je možné se setkat ve skupině 3 účastníků uvnitř a 20 účastníků venku. Vzhledem k tomu, že naše SVČ není samostaný subjekt a účastníci jsou mix ze žáků naší školy, musíme s otevřením zájmových aktivit počkat do doby, než budou do školy chodit žáci pravidelně.
 • ŠJ pouze pro prezenčně vzdělávané žáky, oddělené skupiny přítomných žáků, neumožnění samoobslužného výdeje, u jednoho stolu max. 4 strávníci a min. 1,5 mezi stoly
3. května 2021

Průběžná informace o stržených úplatách v ŠD a MŠ:

 • MŠ: duben 2021 pro děti, které chodily 210,- Kč
 • ŠD: 1., 3. a 5.ročník = 49,- Kč a 2. a 4. ročník = 24,- Kč
30. dubna 2021

Aktuální informace k testování od 3. května 2021: preventivní testování, které doposud probíhalo 2x týdně bude pouze 1x týdně (týká se dětí z MŠ, žáků 1.st. ZŠ i zaměstnanců školy), a to vždy v pondělí, popř. první den přítomnost v daném týdnu.

Podrobnější informace k zajištění Ag testů do škol v rámci celé ČR stále nejsou. Spekuluje se o částečném převedení ze zásilky pro státní zaměstnance směrem do škol. Nejbližší dny ukážou, jakým způsobem bude vše fungovat. 

28. dubna 2021

Aktuální informace k provozu školy od 3. května 2021: provoz školy v našem případě zůstává stejný, jako v minulém týdnu. Osobní přítomnost všech dětí v MŠ nebyla zatím v Ústeckém kraji povolena, zůstává rotační výuka na 1. st. a 2. st. v našem kraji stále není povolen. Provozy ŠD, ŠJ a SVČ také beze změn. 

V současné době také řešíme otázku testování, zrušeným tendrem na další dávku testů do škol se docílilo mimo jiné i velmi pohodlného "zbavení se problému" a jeho opětovného přehození na školy... Pokud celá situace dopadne jak předpokládáme, má to přece jen jednu výhodu - můžeme zkusit na trhu sehnat (bude velmi zahlcený...) lepší a příjemnější testy pro děti a žáky (neinvazivní ze slin apod.) a můžeme v nabídce sledovat i menší ekologickou zátěž.

21. dubna 2021

Aktuální informace k provozu školy od 26. dubna 2021: provoz školy v našem případě zůstává stejný, jako v minulém týdnu. Osobní přítomnost všech dětí v MŠ bez testování nebyla v Ústeckém kraji zatím povolena. Rotační výuka 1. st. zůstává a 2. st. nám zatím do školy nepustili. Provozy ŠD, ŠJ a SVČ také beze změn.

20. dubna 2021

Aktuální informace k testování: Máme za sebou první testovací týden, k povinnému vzdělávání se vrátila naprostá většina dětí i žáků. Testy nám zatím neprokázaly žádný pozitivní výsledek. Z nám nepochopitelného důvodu dochází od příštího týdne ke změně testů (stejně jako většina v ČR jsme měli Lepu testy, nyní však MŠMT distribuuje do všech škol druhý vysoutěžený test-Singclean). U tohoto testu je trochu jiný postup, a tak vše, co jsme se doposud s dětmi, žáky a rodiči naučili, půjde vniveč. Ve chvíli, kdy nám dojdou Lepu testy, se budeme učit nanovo... Nepochopitelných věcí provází testování více - proč jsou povinné roušky, když se 2x týdně testuje? Může vůbec MŠMT udělat z učitelů nechráněné testovací mašiny? Lze zakázat vzdělání žákům, když se nepodrobí testu? A spousta dalších... My na ně odpověď neznáme a musíme počkat na rozhodnutí soudu v případě několika žalob, které se na MŠMT v současné době snáší. Do té doby jsme však povinni se pokyny řídit.

7. dubna 2021

Dnešním dnem MŠMT zveřejnilo Manuál k zajištění škol vzhledem ke COVID-19. Vybíráme z něho a z dalších návazných dokumetů (MŠMT jich poslalo dva dny před návratem žáků devět, s počtem stran přes 90...) podstatné informace pro zákonné zástupce:

 •  pouze povinné předškolní vzdělávání ve skupinách max. 15 dětí, nebo děti rodičů z krizové infrastruktury (výčet profesí dole v Manuálu).
 •  v týdenních rotacích - začíná 1.+3.+5. ročník, další týden chodí do školy 2.+4.ročník. 2. stupeň zatím distančně s možností skupinové konzultace do počtu 6 žáků či individuální konzultace 1 žák+1 učitel. Žáci 1.st. ZŠ, jejichž rodiče pracují v krizové infrastruktuře (výčet profesí dole v Manuálu), mají povolenou osobní přítomnost i v době, kdy v jejich třídě probíhá distanční výuka. Takoví žáci se distančně vzdělávají v prostoru ŠD a jejich přítomnost je nutné dopředu nahlásit řediteli školy.
 • ŠD pouze pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupin jako ve třídách + pro děti rodičů, pracujících v krizové infrastruktuře
 • SVČ zákaz osobní přítomnosti
 • ŠJ pouze pro prezenčně vzdělávané žáky, oddělené skupiny přítomných žáků, neumožnění samoobslužného výdeje, u jednoho stolu max. 4 strávníci a min. 1,5 mezi stoly

 • od dětí MŠ/žáků ZŠ se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti 
 • nejsou stanovena žádná plošná pravidla pro organizaci vstupu do budovy a pohybu před ní
 • děti MŠ/žáci ZŠ s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit
 • každá osoba je povinna při vstupu do budovy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZ (žáci minimálně chirurgickou roušku, ostatní respirátor FFP2 či KN95). Děti mají výjimku z tohoto opatření. 

TESTOVÁNÍ:

 • škola je povinna 2x týdně před zahájením výuky provést u dětí MŠ/žáků ZŠ, pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy, kteří přicházejí do styku s dětmi MŠ/žáky ZŠ, realizaci testování neinvazivních antigenních testů LEPU, tzv. samoodběrem (výjimku mají děti MŠ a žáci 1.-3. ročníku ZŠ, kde může být přítomen zákonný zástupce).
 • v tělocvičně školy bude zřízeno testovací centrum pro všechny příchozí děti MŠ/žáky ZŠ. Obecně platí postup -> jakmile vstoupím od 6h do 7.55h (do 7.40h na zazvonění) do školy, mé kroky vedou do tělocvičny, kde se dozvím naprosto všechny podrobné instrukce.
 • základní schéma návazných postupů při testování je dole na diagramu.
 • případy, kdy není nutné testovat, přesné postupy v případě výskytu pozitivního testu, přechodu na distanční výuku celé třídy apod. najdete dole v Mimořádném opatření Vlády ČR a Manuálu MŠMT.
 • nikdo není k testování dětí MŠ/žáků ZŠ nucen, důsledkem neúčasti je pouze nemožnost přítomnosti na prezenčním vzdělávání, absence bude omluvená a ze strany školy není stanovena povinnost tuto prezenční výuku nahradit distanční formou. To ale samozřejmě neznamená, že vzdělávání není v případě nepřítomnosti ve škole povinné. Věřte, že nám podmíněnost přítomnosti dětí MŠ/žáků ZŠ ve škole testováním, není vůbec sympatická, nicméně v současné chvíli nelze zajistit bezpečnost dětí MŠ/žáků ZŠ jiným způsobem.

MANUÁL MŠMT     MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČR     DIAGRAM POSTUPŮ

INFOLETÁK PRO ŽÁKY     INFOLETÁK PRO RODIČE

6. dubna 2021

Vláda ČR proudloužila krizové opatření č. 200 minimálně do 11.dubna 2021 a stav pokračuje v režimu součaných opatření. Od 12. dubna 2021 je očekáván návrat dětí do MŠ a žáků do ZŠ

2. dubna 2021 plakat

Nemůžeme do školy, nemůžeme za kamarády, nemůžeme sportovat, nemůžeme za kulturou, ale můžeme si doma zazpívat, zatančit a zablbnout. V tomto duchu vyhlašujeme výzvu pro všechny žáky školy k natočení videa, klipu... Je to zcela vaše, žádné téma, jakákoliv muzika, kdokoliv na videu. Je tu jeden jediný cíl - video by mělo pobavit, ne urazit. Níže si prohlédněte plakát k výzvě a motivační video od nás, učitelů! Tímto videem přejeme mimo jiné všem krásné Velikonoce! Užívejte a sdílejte :) Žákovská videa zasílejte formou odkazu, sdílení na soutez@zsmslibesice.cz , a to nejpozději do 19. dubna 2021! Soutěžíte o ceny, držíme palce!

PLAKÁT K VÝZVĚ

29. března 2021

MŠMT zveřejnilo první fázi postupného otevírání škol. K nahlédnutí je dokument zde. Termíny v něm chybí a budou se stanovovat až v souladu s aktuálním opatřením Vlády ČR.

Ve čtvrtek 1. dubna 2021 jsou velikonoční prázdniny neprobíhá on-line výuka. V pátek 2. dubna a v pondělí 5. dubna 2021 jsou státní svátky. Vše již zohledněno v rozvrzích.

24. března 2021

Průběžná informace o úplatách v ŠD a MŠ:

 • leden + únor 2021 úplata stržena pouze pro MŠ a 1. a 2.ročník ZŠ
 • březen 2021 nic nestrženo kompletně za ŠD a MŠ
22. března 2021

Vláda ČR proudloužila 18. března 2021 krizové opatření č. 200 minimálně do 28. března 2021 a stav pokračuje v režimu součaných opatření. 

9. března 2021

Vzhledem k mimořádným opatřením proběhnou letošní zápisy do 1. třídy základní školy i do mateřské školy na školní rok 2021/2022 v pozměněné formě, velmi podobné minulému roku. Podrobné informace najdete na úvodní stránce webu pro ZŠ a v menu pro mateřskou školu pro MŠ.

27. února 2021

Vláda ČR dnešním dnem přijala krizové opatření č. 200, které nad rámec současných omezení nařizuje od 26. února 2021:

 • zákaz osobní přítomnosti dětí v MŠ; mateřská škola bude distančně vzdělávat poslední povinný ročník školní docházky dle metodiky MŠMT (zaslána do škol bude začátkem týdne); ostatním nepovinným třídám MŠ budou zasílány náměty na práci, tipy, různé úkoly apod. 
 • zákaz osobní přítomnosti žáků v 1. a 2. ročníku; žáci nastoupí distanční výuku 8. března 2021 po jarních prázdninách a přidají se tak ke zbytku žáků školy
 • POZOR, rodiče se opakovaně ptají na potvrzení uzavření školy - toto potvrzení se po změně zákona nevydává už od října  2020; aktuální informace k čerpání ošetřovného najdete zde.
19. února 2021

Dnešním dnem byl z Rozhodnutí KHS Ústí nad Labem uzavřen 2. ročník naší školy. Žáci a všichni pedagogičtí pracovníci, co s nimi byli ve styku, mají nařízenou karanténu od 20. února do 26. února 2021 a jsou povinni se podrobit laboratornímu vyšetření na COVID-19. Bližší informace v ROZHODNUTÍ.

Při žádosti o ošetřovné postupujte podle instrukcí v následujícím odkaze: ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ

15. února 2021

 

Čím má situace ve školství bezvýchodnější konec, tím se rojí více otázek. Na toto téma jsem jednal 8. 2. 2021 s předsedou školské rady panem J. Božíkem. Domluvili jsme se spolu, že výsledky jednání zveřejní na facebookovém profilu, kam rodiče píší své postřehy. Nicméně se závěry vás seznámím i zde:

- další navýšení počtu on-line hodin: Zatím nebude, rozdíly mezi úrovní dětí jsou propastnější… Evidujeme velké procento žáků, kteří nezvládají ani současný stav. Žáci mají k on-line hodinám další samostatnou práci, výuka není pouze o on-line hodinách. Pozor! Neplatí příměr – čím více on-line hodin, tím lepší kvalita výuky! Pozornost dětí zásadním způsobem klesá po 3-4 on-line hodinách, veškeré další jsou bez očekávaného efektu. Otázky k zamyšlení: Na kolik procent vnímají žáci 6. vyučovací hodinu prezenční výuky? Proč se tam, pokud rozvrh dovolí, dávají výchovy, praktika apod.? Všichni žáci mají od učitelů nabídnuté dobrovolné hodiny (i když tam přijde sotva polovina žáků), každý může kdykoliv kontaktovat jakéhokoliv učitele a požádat o individuální hodinu navíc k dovysvětlení, neučte se se svými dětmi, to je naše práce. Žáci všechno vědí, jen rodiče neinformují.

- elektronická žákovská knížka: Na toto téma se bavíme už několik let. Všechno má své výhody, ale i nevýhody, kterých si mnohdy nejsou rodiče vědomi. Současná distanční výuka nám ukázala, jaký může být problém se jenom např. přihlásit do svého účtu a pamatovat si heslo, které jsem si sám změnil… A to nemluvím o potřebě žádoucí techniky, která v mnohých rodinách chybí (ne všichni mají smartphone). V současné chvíli je připravována anketa k zavedení elektronické žákovské knížky, vyjádřete se prosím v co největším počtu. Organizace bude podobná jako v případě ankety školní jídelny (její výsledky se aktuálně zpracovávají).

- pozitivní zprávy od rodičů: Děkujeme všem rodičům, kteří se vyjádřili velmi kladně k zabezpečení distanční výuky našimi vyučujícími. Věřte, že děláme maximum, aby vše probíhalo v co nejvyšší kvalitě, a nesetkáváme se vždy s dobrou zpětnou vazbou ze strany žáků.

- testování žáků: Upřímně…nastíněný model průběhu testování zaměstnanci školy je těžko představitelné. Přes půl roku se zdravotníci, provádějící testování lidí, chrání od hlavy až k patě v oblecích, které by snad vydržely atomovou válku, ale zaměstnancům škol bude stačit rouška a gumové rukavice? První výsměch. Pracovníci škol jsou proškoleni k nakládání s infekčním materiálem? Má to snad někdo v náplni práce? Může to vůbec nějaký zaměstnavatel po svých zaměstnancích chtít? Vezme na svá bedra riziko, že se zaměstnanec při testování nakazí a bude po zaměstnavateli následně požadovat ušlý zisk po dobu nemoci či karantény? Druhý výsměch. Testování jednoho žáka (příprava, proškolení, samotný akt, ukončení…) zabere zhruba 5-10 minut, i dítě na 1. st. si dokáže spočítat, jak dlouho by to trvalo u škol s 200, 300, 500, ale i 800 a více dětmi. Testují vás prodavačky v marketu při nákupu? Testují vás uklízečky, když vstoupíte do práce? Testuje vás řidič, když nastoupíte do MHD?  Opět výsměch. Zdůrazňuji, že se těšíme na návrat dětí do škol, jako nikdo jiný, ale za takových podmínek je to minimálně na hraně zákona a za hranicí reality. Návrat do škol musí především proběhnout individuálně, v bezproblémových okresech či obcích už to mohlo být dávno. Školy nebo třídy zavírat jen lokálně, upusťme už konečně od globálních postupů, které nevedou nikam…

Jan Táborský, ředitel školy

V návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR bylo krizovým opatřením rozhodnuto, že provoz škol zůstává od 15. února 2021 stále ve stejném režimu jako doposud. Co vymyslí od 1. března 2021 bude opravdu zajímavé... 

3. února 2021

Z důvodu aktuálních vládních opatření jsme nuceni zrušit oblíbený projekt EDISON. Letos k nám na školu žádní stážisti ze zahraničí bohužel nepřijedou. Budeme doufat, že si vše nahradíme příští rok.

27. ledna 2021

Od 1. února 2021 dojde k následujícím změnám:

 • navýšení počtu on-line hodin u vybraných důležitých předmětů. K tomuto závěru jsme se rozhodli na pedagogické radě vzhledem k zatím neutěšené situaci s docházkou dětí do školy. Upravený rozvrh žáci opět dostanou od třídních učitelů.
 • začne platit aktualizovaná verze školního řádu, která přináší spoustu novinek zejména v oblasti distanční výuky, pozdních příchodů do on-line hodin, "vymlouvání" se na technické problémy (zatímco např. sourozencům vše zázračně funguje), focení vyučujících při on-line hodinách, postupy v případě neomluvených hodin a další. Je nanejvýš důležité se s ní seznámit (žáci i rodiče), abychom předešli případným komplikacím a nedorozuměním. Nová verze zde a v menu "Dokumenty".

Od 1. února 2021 do 14. února 2021 se také nemění nic v docházce do školy a provoz školy zůstává ve stejném režimu jako tento týden...a to jsme se tolik těšili...

22. ledna 2021

Informace k příštímu týdnu od 25. ledna do 29. ledna 2021:

 • provoz školy ve stejném režimu, jako tento týden
 • lyžařský výcvik zrušen
 • v pondělí je komisionální přezkoušení (rodiče informovaní třídními učiteli), v úterý pedagogická rada (uzavírání klasifikace, konečné hodnocení), v pátek pololetní prázdniny (výuka neprobíhá), další dny v týdnu jsou v režii učitelů, rozvrh bude opět žákům zaslán
 • ve čtvrtek bude výpis z vysvědčení předán elektronickou formou na školní e-maily jednotlivých žáků; až budou žáci fyzicky přítomní ve škole, bude jim předán originál výpisu z vysvědčení
 •  je tu jistý předpoklad, že v pondělí 1. února 2021 se opět sejdeme s některými žáky ve škole, těšíte se? My už opravdu ano...
17. ledna 2021

Průběžné informace k hodnocení za 1. pololetí šk. roku 2020/2021:

 • na výpisu z vysvědčení budeme hodnotit běžnou klasifikací, na kterou jsou všichni rodiče zvyklí
 • slovní hodnocení, které je jako každým rokem pro žáky s diagnostikovanými poruchami učení (např. dyslexie, dyskalkulie atd.) vypracováno na žádost zákonného zástupce, nebude letos zpracováno žádné, neboť na výzvu třídních učitelů nikdo žádost o slovní hodnocení nepodal
 • žáci, kteří mají málo známek, vychází jim 4-5 nebo dokonce čistá 5, budou od příštího týdne kontaktováni třídními učiteli a vyzváni ke konzultaci ve škole. Na konzultaci budou přezkoušeni ze zameškaného (popř. problematického) učiva. Kdo se nedostaví a zůstane mu nedostatečný počet známek, čeká ho na konci ledna komisionální přezkoušení z celého pololetí (popř. hodnocení nedostatečnou).
 • žáci, kteří nemají omluvenou nepřítomnost na on-line hodinách, budou řešeni podle celkového počtu neomluvených hodin dle pokynu MŠMT (od udělení výchovného opatření až po svolání výchovné komise za účasti zástupce OSPODu). Zákonní zástupci těchto žáků budou kontaktováni třídním učitelem

Od 1. února 2021 bude aktualizován školní řád. Doplněna a aktualizována budou zejména pravidla pozdních příchodů na on-line hodiny. V případě prezenční výuky je podle školního řádu více jak 10 minut považováno za nutnost omluvení celé vyučovací hodiny. V případě distanční výuky (on-line hodiny) bude tento limit školním řádem zkrácen. Aktualizovaný školní řád bude k dispozici na webových stránkách, sledujte změny, předejdete případných budoucím problémům.

8. ledna 2020

 

Provoz školy od 11. ledna do 22. ledna 2020 je zatím ve stejném režimu jako tento týden, tedy: 

 • ZŠ: povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku v homogenních skupinách, stále platí zákaz zpěvu a sportovních činností, povinnost nošení roušek (nebo jiných prostředků zabraňujících šíření kapének) po celou dobu pobytu v budově školy, umožněny individuální konzultace ve škole (jeden žák+učitel+může být rodič) - případné konzultace domlouvat u třídních učitelů v souladu s rozvrhem distanční výuky; všechny ostatní ročníky se vzdělávají distančním způsobem přes své Google účty; plavecký výcvik stále odložen; s největší pravděpodobností bude zrušen i lyžařský výcvik, zatím neposílejte další zálohové platby

 • MŠ: běžný režim s důrazným doporučením nošení roušek (nebo jiných prostředků zabraňujících šíření kapének) pro děti a pedagogické zaměstnance; ostatní zaměstnanci+osoby pohybující se v MŠ mají povinnost nošení roušek; vstup třetích osob do prostor MŠ jen v nezbytně nutných případech. 

 • ŠD: umožněn provoz pouze pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení podmínky homogenity - zvlášť oddělení pro 1. ročník, zvlášť pro 2. ročník, bez možnosti kontaktu v jedné místnosti.

 • SVČ: zakázána osobní přítomnost účastníků

 • ŠJ: jídelna otevřena pouze pro žáky prezenční výuky a přítomné zaměstnance školy; rozestupy 1,5m mezi stoly, max. počet u jednoho stolu jsou 4 žáci