Covid-19

COVID-19

AKTUÁLNÍ INFORMACE OHLEDNĚ PROVOZU ŠKOLY

(řazeno od nejnovějších po nejstarší)

 

datum aktuální informace
22. října 2020

Od 26. října 2020 do 30. října 2020 je mateřská škola uzavřena zřizovatelem obcí Liběšice. Všichni zaměstnanci MŠ zůstávají v povinné karanténě.

19. října 2020

Od 19. října 2020 do 23. října 2020 je mateřská škola uzavřena Krajskou hygienickou stanicí. Všichni zaměstnanci MŠ jsou v povinné karanténě.

Aktuální situace na škole: MŠ: jedna učitelka s pozitivním testem, jedno dítě s pozitivním testem ZŠ: pět učitelů s pozitivním testem v karanténě, jeden učitel vyléčen, jeden učitel čeká na výsledky. Sledujte pozorně zdravotní stav svých dětí! Registrujeme neustávající šíření koronaviru v jednotlivýh rodinách. 

16. října 2020

Ošetřovné: množí se dotazy na téma ošetřovné, proto čtěte veškeré info zde.

Aktuální situace na škole: MŠ: jedna učitelka s pozitivním testem, jedno dítě s pozitivním testem ZŠ: šest učitelů s pozitivním testem v karanténě, jeden učitel s negativním testem v karanténě, jeden učitel čeká na výsledky. Sledujte pozorně zdravotní stav svých dětí!

13. října 2020

Od středy 14. října 2020 do 23. října 2020 začíná všem žákům školy (I. st. i II. st.) distanční výuka. Učitelé na I. st. budou vyučovat stejným způsobem jako na jaře, spojí se se svými dětmi (nejčastěji přes WhatsApp), zajistí vše potřebné. Každý třídní učitel II. st. předá svým žákům odkaz na úložiště třídy (většinou už tak učiněno). Tam budou vkládána zadání s úkoly a termíny jejich vyplnění. Pravidelně sledujte úložiště! Aktuálně jsou někteří učitelé nemocní s průběhem nemoci, který v nejbližších dnech znemožňuje jejich práci z domova. Pokud to jde, zadává za učitele někdo jiný, i to je v pořádku. Buďte trpěliví a vypracujte si zatím úkoly od učitelů, kteří jsou v pořádku nebo mají lehčí průběh COVID-19. A nezapomeňte na jednu důležitou věc - novelou školského zákona je distanční vzdělávání povinné! Přejeme všem klidný průběh následujících dvou týdnů, bude to opět náročné... Společně věřme, že po prodlouženém týdnu prázdnin, se opět ve škole sejdeme všichni ve zdraví.

12. října 2020

Aktuální situace na škole:

MŠ: jedno dítě s pozitivním testem na COVID-19, týden nebylo v MŠ. Od 12. října 2020 ředitel školy doporučuje nošení ochranných pomůcek dýchacích cest i v prostorech MŠ, a to jak pro personál školy, tak pro děti.

ZŠ: dva učitelé s pozitivním testem, tři učitelé v karanténě na test čekající a další tři s příznaky aktuálně u svých lékařů test řeší. Situace je velmi problematická, neboť nemá kdo být s dětmi. Zítřek (13.10.) je aktuálně zajištěn, i když značně omezený. Počkáme tedy na vyjádření vlády, jakým způsobem se budou měnit opatření na školách a podle toho nastíníme další plán od středy. Jedna věc je jistá už nyní - pedagogové v karanténě zajišťují distanční výuku, místo toho, aby bojovali s nepříjemnou nemocí. Patří jim za to obrovský dík. Važme si jejich práce.

NEPŘÍTOMNOST EKONOMKY ŠKOLY: Z důvodu péče o dítě od 12.10. do 16.10.2020. V naléhavých případech volejte 775 734 437

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY: Momentálně není možné dokončit volby za pedagogické pracovníky. Zvoleni jsou zákonní zástupci, zřizovatel bude jmenovat své členy a po skončení karantény budou dokončeny volby za pedagogické pracovníky.

9. října 2020

Rozvrh přítomnosti žáků II. st. základní školy od 12. října do 25. října 2020:

- v týdnu od 12. října do 16. října 2020 se prezenčně učí 8. ročník a 9. ročník - přesné rozvrhy žáci obdrží dnes na pondělí a příští týden vždy aktuálně podle situace ve škole. 6. ročník a 7. ročník se učí distančně z domova - úkoly budou zadávány stejnou formou, jako na jaře (učitelé se s žáky spojí)

v týdnu od 19. října do 23. října 2020 se prezenčně učí 6. ročník a 7. ročník - přesné rozvrhy žáci obdrží v pátek 16. října. 8. ročník a 9. ročník se učí distančně z domova - úkoly budou zadávány stejnou formou, jako na jaře (učitelé se s žáky spojí)

Aktuálně má škola dva pedagogy v karanténě s pozitivním testem a tři další v karanténě, kteří na test čekají. Jsme ve velmi komlikované situaci, neboť škola má vyučovat dále, ale nemá kým... Platí nové doporučení k nošení ochranných pomůcek i na I. st. (více v aktualizovaném manuálu). Sledujte pozorně zdravotní stav svých dětí, děkujeme. Situace se vyvíjí každým dnem, o detailech vás budeme informovat zde.

Další důležité informace ohledně chodu naší škody najdete v aktualizovaném manuálu:

MANUÁL K PROVOZU ŠKOLY (od 12.10.2020)

8. října 2020

1. Nová (případně prodloužená) krizová opatření vlády platná od 12. října do 25. října 2020:

- omezení provozu II. st. základní školy - střídavá výuka po třídách -> do budovy školy dochází prezenčně vždy polovina žáků dle tříd, zbytek je vyučován distančně (detaily budou doplněny během zítřka)

omezení provozu střediska volného času spočívající v zákazu osobní přítomnosti účastníků na zájmovém vzdělávání

omezení provozu základní školy a školní družiny tak, že součástí vzdělávání není zpěv

omezení provozu základní školy tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti s výjimkou I. st. základní školy

- I.st. základní školy a mateřská škola stejný režim, jako doposud

2. Od 26. října do 27. října 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků základní školy a školní družiny. V těchto dnech nebude povinné distanční vzdělávání. 

3. Nová krizová opatření vlády platná od 9. října 2020:

- zákaz plavání (zatím se naší školy netýká, plavání začíná 23.11.)

- zákaz provozu vnitřních sportovišť (netýká se 1. st. ZŠ a MŠ), veškerý pronájem tělocvičny končí do odvolání

- nejvyšší počet osob u stolu v jídelně se snižuje na 4

 je zakázáno provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování; tento zákaz se nevztahuje na činnost školních družin. Toto nařízení chápeme jako zastavení aktivit ze Šablon II. - doučování, čtenářský klub, klub zábavné logiky a her. Ovšem aktivita s tabletem v MŠ a ŠD může pokračovat.

5. října 2020

Ředitelství litoměřické základních umělecké školy sděluje svým žákům, kteří chodí na liběšickou pobočku, že výuka hry na hudební nástroj bude probíhat on-line ve stejném čase, jako fyzicky ve škole.

1. října 2020

Na základě Nařízení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje 3/2020 vydaného 1. října 2020 se s účinností od 5. října 2020 do 18. října 2020 nařizuje mimořádné opatření, které se naší základní školy týká v následujících bodech:

- omezení provozu střediska volného času spočívající v zákazu osobní přítomnosti účastníků na zájmovém vzdělávání

- omezení provozu základní školy a školní družiny (netýká se mateřské školy) tak, že součástí vzdělávání není zpěv

- omezení provozu základní školy (netýká se mateřské školy) tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti s výjimkou I. st. základní školy

Společně s těmito novinkami je stále platný Manuál k provozu školy z 18. 9. 2020.

22. září 2020

Vzhledem k dnešnímu vyjádření nového ministra zdravotnictví Romana Prymuly k pátečnímu uzavření škol (ředitelké volno), sděluji zákonným zástupcům, že naše škola žádné ředitelské volno vyhlašovat nebude, neboť k tomu není přímý důvod. Navíc na školách existují dlouhodobé plány, které nelze změnit vyjádřením v médiích 3 dny předem. Kupříkladu nás čekají naplánované projektové dny.

17. září 2020

Od zítra 18.9.2020 aktualizovalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření a povinnost nosit roušku ve škole už není omezena pouze na společné prostory, ale rouška se musí nosit všude, i ve třídách během výuky (pouze žáci II. st.). Z tohoto důvodu jsme opět aktualizovali Manuál k provozu školy, který si stáhněte níže. V manuálu byly doplněny ještě další údaje, které se týkají provozu naší školu, důkladně se s ním seznamte.

MANUÁL K PROVOZU ŠKOLY (18.9.2020)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k velmi obtížně aplikovatelnému nařízení, jak pro žáky, tak pro učitele, během vyučování nebo každodenní komunikace v ZŠ, ŠD i SVČ jsme se rozhodli, že místo roušek nabídneme žákům štít. Tento ochranný prostředek máme vyzkoušený z jarní epidemie a k celodennímu nošení je mnohem příjemnější než rouška. Učitelé i žáci mohou volně dýchat a komunikovat. Protože je však pořízení štítů pro všechny žáky školy velmi nákladné a škola má nedostačující zásobu z jara, postup je následovný:

- žákům s prokazatelnými respiračními obtížemi (různé alergie apod.) bude zapůjčen školní štít

- žáci, kteří si budou chtít zakoupit svůj vlastní štít to nahlásí po výzvě svému třídnímu učiteli

- žáci, kteří štít nebudou chtít, budou muset používat dále vlastní roušku 

Veškeré detaily, cenu štítu apod. se dozvíte od svého třídního učitele.

10. září 2020

Z důvodu nových podmínek ve společných prostorách byl aktualizován Manuál k provozu školy. Aktualizovaný k 10.9.2020 ke stažení zde:

MANUÁL K PROVOZU ŠKOLY (10.9.2020) 

9. září 2020 Dnes bylo vládou oznámeno, že od 10.9.2020 se vrací roušky do vnitřních prostor budov. S největší pravděpodobností se to bude týkat i škol. Vyjádření s podrobnostmi zatím chybí, počítejte s tím, že se vám třídní učitelé ozvou před WhatsApp. Podobně jako s vámi komunikovali na jaře. Změny ze dne na den ve školství jsou od vlády neuvážlivé a je vidět, že provoz škol, který nejde řešit z jednoho odpoledne do druhého dne,  moc nechápou...
28. srpna 2020

Dnešním dnem je k dispozici Manuál k provozu naší školy od 1.9.2020. Pečlivě si dokument nastudujte, ať vás od 1.9.2020 nic nepřekvapí.

MANUÁL K PROVOZU ŠKOLY KE STAŽENÍ ZDE.

24. srpna 2020

Manuál MŠMT k provozu škol se v jednom týdnu změnil v zásadních věcech. Aktuálně pro vás vytváříme souhrn nejdůležitějších zásad a postupů pro hladký start šk. roku 2020/2021. Protože jsme ale opatrní na vydávané postupy MŠMT, náš školní manuál pro všechny žáky zveřejníme závěrem týdne, abychom do něj promítli všechny případné aktuální změny.