Filtry - kouzlo zničení originálu

 1. KROK - VLOŽENÍ OBRÁZKU
 2. Pokud tento krok nezvládneš, je nutné vrátit se zpět na předešlý kurz. Když vložíš obrázek, může tvůj projekt vypadat následovně:


 3. KROK - VÝBĚR FILTRU
 4. Všimni si, že mám vytvořenu jednu vrstvu. Kdybych měl dvě a více vrstev, je nutné nejprve označit tu, kde se nachází můj obrázek, který budu dále ničit.

  Zvlol z menu příkaz Filtry, čímž se zobrazí rolovací menu se seznamem KATEGORIÍ filtrů. Každá z těchto kategorií obsahuje konkrétní DRUHY filtrů. Já volím kategorii "Umění" a z nabízených druhů si vyberu "Kubismus..."


 5. KROK - NASTAVENÍ
 6. Některé efekty se spustí přímo, protože neumožňují podrobnější nastavení, ale spoustu efektů nabídne dialogové okno, ve kterém se příslušný efekt nastavuje. Podobně je tomu u mého filtru: Kubismus. Zobrazilo se následující okno, ve kterém mohu nastavit několik parametrů. Vřele ti ale doporučuji při prvním seznamování s filtry ponechat nastavení tak jak je a pouze potvrdit kliknutím na tlačítko BUDIŽ. Poté začne GIMP pracovat na zničení tvé fotografie. Tato práce může chvíli trvat a vyžaduje tedy trpělivost. Během práce počítače není vhodné pracovat v jiném programu - prostřě jednoduše musíme čekat. Zároveň platí, že čím větší obrázek, tím delší čas na zpracování filtru počítač potřebuje.


 7. KROK - POKOUKÁNÍ
 8. Výsledek našeno snažení a práce počítače je tedy hotov. Podívejme se a řekněme si, jestli se nám to líbí. Může totiž nastat několik situací. Třeba ta, že nepoznáme žádný rozdíl, pak doporučuji efekt opakovat a změnit parametry jeho nastavení. Pokud ani to nepomohlo, je možné, že nemáme označen u správnou vrstvu. Projistotu na ni klikni a ujisti se, že je umístěna na vrchní pozici od ostatních vrstev (že je první). Pak raději zmáčkni klávesovou zkratku CTRL+A a znovu proveď filtr.

  Může ale nastatat také ta situace, že se ti výsledek nelíbí. Řešení je jednoduché - zmáčkni klávesovou zkratku CTRL+Z - čímž se vrátíš o jeden příkaz (správně krok) v GIMPU nazpět a protože tvým příkazem bylo aplikovat filtr, tak se program vrátí do místa, než jsi filtr aplikoval. Doporučuji tento postup opakovat vždy, když budeš chtít vyzkoušet další filtr - vždy se vrať o jeden krok zpět. Když se nevrátíš, nic se nestane, ale po čase se ze tvého obrázku stane nepoznatelná velká koule a původní obrázek nebude rozpoznatelný. Třeba ale zrovna toto je tvým úmyslem :-)


Zpět na testy

opvk_logo