Nástroj Volný výběr

 1. KROK
 2. Nástroj volný výběr používáme tehdy, chceme-li označit jen nějakou konkrétní část obrázku. Již jsme se učili používat výběr ve tvaru obdélník nebo elipsa a nyní se naučíme označit výběr v libovolném tvaru.

  Nejprve k tomu budeme potřebovat otevřít obrázek. Postupujeme podobně jako při vkládání jakéhokoli obrázku. Pokud obrázek nemáte, pak si ho stáhněte z internetu. Pro začátek doporučuji zvolit obrázek, který má jasné hrany - např fotografie muchomůrky červené na pozadí zelené trávy.


 3. KROK
 4. Když vložíme obrázek, zobrazí se jeho miniatura v okně Vrstvy. V okně Nástroje klikneme na nástroj VOLNÝ VÝBĚR - ikona nástroje je podobná lasu.


 5. KROK
 6. Všimni si, že ve spodní části okna Nástroje je zobrazena volba "Režim:" Zde se nacházejí čtyři možnosti (malé obrázky) nastavení režimu. Pro nynější práci zvol první režim (pokud již není zvolený) - vypadá jako malý červený čtverec. Ostatní možnosti "Vyhlazování" a "Prolnout okraje" ponech tak jak jsou.


 7. KROK
 8. Nyní je vše připraveno k tomu, abys začal označovat tvar výběru. Provádí se pomocí myši a postup je mírně složitý. V následujícím textu si krok za krokem ukážeme, jak se provádí volný výběr v GIMPu.

  Přesuň kurzor myši na libovolné místo obrázku a klikni jednou levým tlačítkem myši. Tím se objeví bod ve tvaru malého průsvitného kolečka. Nyní přesuň myš na libovolné místo v obrázku. Všimni si, že ot prvního bodu vede k nové poloze kurzoru myši tenká čára - podobně jako na obrázku.


 9. KROK
 10. Tato tenká čárka ti pomáhá při ukazování, kudy povede tvůj tvar, když klikneš podruhé. Jakmile umístíš kuzror myši na požadované místo, klikni podruhé. Pak přesuň kurzor na novou pozici a klikni potřetí. Po každém kliku se objeví v místě kliku malé průsvitné kolečko. To představuje bod označení. S těmito body lze po výsledném označení hýbat a přemisťovat je. Ty nyní ale označ těmito body celý tvar, který zamýšlíš. My pracujeme s muchomůrkou, proto označujeme celou houbu. Když dojdeme na konec, klikneme na první bod a z našeho označení se stane výběr. Pozná se to tak, že tvar, který jsme označily je zvýryzněn jako tenká blikající čára.

  Tato blikající čára představuje VÝBĚR. Vše co budeš nyní provádět, budeš provádět jen uvnitř tohoto výběru - tedy s houbou. Naopak to so je mimo výběr (tedy tráva a les) zůstanou neporušené.


 11. KROK
 12. My si vyzkoušíme aplikovat na výběr jeden grafický filtr. Z menu zvol Filtry / Rozostření / Gausovské rozostření...


 13. KROK
 14. Otevře se dialogové okno, které ti umožňuje pozměnit nastavení filtru. Také zobrazuje náhled, tedy to co se stane, když potvrdíš tlačítkem BUDIŽ tvoje nastavení. U tohoto filtru se nastavuje jen několik hodnot: Poloměr rozostření a Metodu rozostření. Metodu ponech a poloměr pozměň na hodnotu 10. Je zcela lhostejné, kde toto číslo pozměníš, protože položky "Vodorovně" a "Svisle" jsou propojeny. Jestliže změníš hodnotu u jedné, změní se i u druhé. Poté, co provedeš nastavení, klikni na tlačítko BUDIŽ a podívej co se stane:


 15. KROK
 16. Obrázek se změnil. JIstě ti neušlo, že celá houba se najednou rozmazala. Toto naní příjemné, protože takový obrázek v nás vyvolává pocit, že potřebujeme brýle. Rozmázla se houba proto, že máme označen výběr pouze pro houbu. GIMP ale dovede pomocí jednoduchého postupu změnit výběr vnitřní za vnější. Nejprve ale změň rozmazání obrázku pomocí klávesové zkratky CTRL+Z a pak zvol z menu příkaz: Vybrat / Invertovat Tento příkaz má také svou klávesovou zkratku - CTRL+I. Co se ale s naším výběrem stalo? Očividně nic, protože tenká blikající linka je stále na svém místě. Začaly nám ale blikat okraje obrázku. To symbolizuje, že pokud provedeme zase efekt rozostření, rozmázneme trávu a les, ale houba zůstane neporušená. Vyzkoušejte to.


 17. KROK
 18. Houba zůstala neporušená, zato tráva a les se rozmázly. Taková fotografie působí příjemně, protože v nás vyvolává pocit, že vidíme dobře i bez brýlí. Stejný efekt lze vytvořit pomocí dobrého fotoaparátu, ale kdo má drahé fotoaparáty? Pomocí GIMPU si mohu jakoukoli fotografii upravit a opravit případné nedokonalosti nebo chyby. Předchozí postup si nyní vyzkoušej znovu na jiném obrázku, aby sis to zapamatoval. Pokud se budeš nudit, pak můžeš pokračovat složitějším postupem v následujícím bodu.

  Na úvodu jsem připomněl, že existuje možnost nastavení některých parametrů nástroje Volného výběru. Především jsem poukázal na parametr Režim. Ne náhodou, protože se na něj nyní zaměříme. Nejlépe začněme pokusem.

  Otevřeme obrázek, zvolíme nástroj Volný výběr, klikneme na první režim a vytvoříme libovolný malý výběr se čvyřmi body (třeba ve tvaru obdélník). Pak vybereme z nastavení nástroje režim druhý:


 19. KROK
 20. a vytvoříme druhý výběr na jiném místě obrázku. Tím se označí dva výběry, což by se za normálních okolností nestalo, protože pokud máme zvolený první režim, pak druhý výběr nám smaže předchozí. Vyzkoušejte si to.


 21. KROK
 22. Nyní se seznámíme s třetím režimem. Předtím je však třeba ODZNAČIT stávající výběr pomocí klávesové zkratky CTRL+A.

  Vybereme nástroj obdélník a z režimu zvolíme první. Pak vytvoříme na obrázku dlouný a široký výběr ve tvaru obdélníku. Druhým krokem bude zvolení třetího reřimu a nakreslením menšího a podélného obdélníku přes pravý okraj toho prvního obdélníku. Obdélníky se budou překrývat. Stane se pak to, že výsledný výběr bude vypadat jako písmeno C. Druhý obdélník se ve třetím režimu chová jako velká tlama, která ukousla kus prvního obdélníku. Říkáme tomu, že váběry se odečetli.


 23. KROK
 24. Naším posledním úkolem je seznámit se s posledním režimem výběru. Jmenuje se Průnik a alespoň si tak zopakujeme kapitolu z matematiky o množinách.

  Jako obvykle zopakujeme postup do místa, kdy jsem vytvořili první výběr. Předtím je však třeba ODZNAČIT stávající výběr pomocí klávesové zkratky CTRL+A. Vybereme nástroj obdélník a z režimu zvolíme první. Pak vytvoříme na obrázku dlouný a široký výběr ve tvaru obdélníku. Druhým krokem bude zvolení čtvrtého reřimu. Tentokrát musíme nakreslit druhý obdélník v místě, jako bychom chtěli ukousnout pravý spodní roh prvního obdélníku. Když pustíme tlačítko myši, pak se nám jako výběr zobrazí jen malá část, která představuje průnik obou obdélníků. Je to vlastně ten roh prvního obdélníku.


Zpět na testy

opvk_logo